Home About Browse Search
Svenska


Alvum-Toll, Kajsa, 2013. Allanblackia stuhlmannii – a tree under current domestication: what are the soil requirements?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Allanblackia is a genus of trees that grows in the rainforests of West, Central and Eastern Africa. Its big fruits contain seeds very rich in oil which has been used by
local communities for cooking and making soaps. The native stands are threatened by overexploitation and the demand for the oil is much greater than the supply.

Domestication programs, aiming at introducing the trees to small holder agroforestry systems, have been started for some of the species. The main aim of this study was to investigate the soil requirements of Allanblackia
stuhlmannii in terms of chemical and physical parameters, as revealed by the soil conditions in native stands. Another aim was to see if these varied along an altitudinal transect. The aim was also to conduct soil profile descriptions and collect climatic data. The hypotheses were that the soils would be acidic and highly weathered with low concentrations of plant available nutrients. Soils on lower altitudes were hypothesized to be less acidic and have higher concentration of nutrients.

The soil description was expected to result in a Ferralsol or Acrisol. The sampling and collection of data were conducted at five sites within the Amani Nature Reserve in the East Usambara, Tanzania. The soils were analyzed for
bicarbonate extractable P, organic C, total N, electric conductivity, pH, C:N ratio and bulk density. Water infiltration rate was also measured. Soil samples from the
soil profiles were also analyzed for texture, effective cation exchange capacity, exchangeable base cations, Al, Fe and Mn, effective base saturation, exchangeable acidity and oxalate and dithionite extractable Al, Fe and Mn.

The results showed that the soils had very low pH, generally below 4.5. Overall the concentration of nutrients was very low but there were higher concentrations of P, organic C and total N in the upper 10 cm compared to lower depths. There were differences between sites for all parameters but not a clear altitudinal effect. A slight altitudinal effect was observed for P in the upper 5 cm, with higher concentrations at lower altitudes, and for pH with lower pH at lower altitudes. The two soil profiles were classified as Ferralsol and Acrisol, which are typical red, highly weathered and leached tropical soils with poor chemical status. The climate was found to be of humid tropical character with rain during all months of the year.
This was a pilot study linking soil samples to native stands of Allanblackia stuhlmannii. Hopefully these results will be useful in the future domestication process by providing knowledge about the tree’s requirement on soil and climate. This information can help farmers successfully integrate the tree in their farming system and thereby improve their farm income as well as preserve the native forests.

,

Allanblackia är ett släkte av träd som växer i tropiska regnskogar i Väst-, Central och Östafrika. Trädets stora frukter innehåller oljerika frön där oljan har använts av
lokalbefolkningen för matlagning och tillverkning av tvålar. De naturliga bestånden är hotade av överexploatering och efterfrågan på oljan är mycket större än tillgången.

Domesticeringsprogram med syfte att introducera trädet i småskaliga agroforestry-system har påbörjats för några av arterna. Det huvudsakliga syftet med den här uppsatsen var att undersöka Allanblackia stuhlmannii’s krav på växtplats med avseende på kemikaliska och fysikaliska jordparametrar
genom att analysera jord från naturliga bestånd. Vidare var syftet att se huruvida dessa varierade längs med en altitudtransekt. Syftet var också att utföra jordmånsprofilbeskrivning samt inhämta klimatdata.

Hypotesen var att jordarna skulle ha lågt pH, vara starkt vittrade med låga koncentrationer av växttillgängliga
näringsämnen. Jordar på lägre altituder förväntades ha högre pH samt något högre koncentration av näringsämnen. Jordmånsprofilbeskrivningen förväntades att resultera
i en Ferralsol eller Acrisol.

Provtagning och insamling av data utfördes på fem lokaler i Amani Nature Reserve i East Usambara, Tanzania. Jordarna analyserades för P (extraherat med bikarbonat), organiskt C, total N, elektrisk konduktivitet, pH, C:N kvot och skrymdensitet.

Jordens infiltrationskapacitet mättes också. Jordprover
från jordmånsprofilerna analyserades dessutom för textur, effektiv jonbyteskapacitet, utbytbara baskatjoner, Al, Fe och Mn, effektiv basmättnadsgrad, utbytbar aciditet och oxalat- och ditionitlösligt Al, Fe och Mn.

Resultaten visade att jordarna hade mycket lågt pH, generellt under 4.5. Överlag var koncentrationerna av näringsämnen mycket låga men med högre koncentrationer
av P, organiskt C och total N i de översta 10 cm jämfört med djupare skikt. Det var skillnader mellan lokalerna för alla parametrar men ingen tydlig effekt av altitud.

En svag effekt av altitud observerades dock för P i de översta 5 cm, med högre koncentration på lägre altituder, och för pH med lägre pH på lägre altituder. Jordmånsprofilerna klassificerades till Ferralsol och Acrisol vilket är typiskt röda, starkt vittrade och urlakade tropiska jordar med låg kemisk status. Klimatet karaktäriserades som humitt tropiskt med regn under alla årets månader.

Det här var en pilotstudie där jag undersökte jordprover från naturliga bestånd av Allanblackia stuhlmannii. Förhoppningsvis kan dessa resultat vara av betydelse för
det fortsatta domesticeringsarbetet. Kunskap om trädets krav på växtplats med avseende på jord och klimat är viktigt för att bönder ska kunna odla trädet framgångsrikt
och därmed förbättra sin inkomst samtidigt som skogen bevaras från överexploatering.

Main title:Allanblackia stuhlmannii – a tree under current domestication: what are the soil requirements?
Authors:Alvum-Toll, Kajsa
Supervisor:Dahlin, Sigrun
Examiner:Eriksson, Jan
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2013:16
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:Allanblackia stuhlmannii, soil analysis, soil profile description, soil profile classification, tree domestication, East Usambara Mountains
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2649
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2649
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Soil science and management
Soil chemistry and physics
Language:English
Deposited On:21 Aug 2013 13:28
Metadata Last Modified:21 Aug 2013 13:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics