Home About Browse Search
Svenska


Vo, Thinh, 2013. Hur kan miljö- och hälsoskyddskontoren i Stockholms län uppnå en bättre samsyn i livsmedelstillsynen?. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Microbiology

[img]
Preview
PDF
319kB

Abstract

Under 2006 skedde omfattande förändringar i livsmedelslagstiftningen, dels på EU-nivå, dels på nationell nivå. Det nya regelverket blev mindre detaljstyrt och mer inriktat på de mål som ska nås. Mot bakgrund av denna inbyggda flexibilitet ställs högre krav på inte bara livsmedelsföretagare, utan även på inspektörernas kompetens. Livsmedelslagstiftningen är utformad så att det innebär ett stort tolkningsutrymme för inspektörerna. Samtidigt måste kontrolltillsynen vara enhetlig över kommungränserna. För att detta ska gå att förverkliga krävs att miljö- och hälsoskyddskontoren har en samsyn mellan kommunerna.

Syftet med studien var att föreslå konkreta lösningar på hur miljö- och hälsoskyddskontoren i Stockholms län kan uppnå en bättre samsyn i livsmedelstillsynen. För att uppnå detta har en litteraturstudie och en enkätundersökning genomförts.

De områden som inspektörerna ville ha mest samsyn i är sju stycken, bl.a. kontrollbedömningar, riskklassning och avgifter samt beslutsmallar. Samsynsområden och förslag till förbättringar ska vara till nytta i det fortsatt arbetet med ökad samsyn i Stockholms län. Förhoppningsvis leder det till att ansvariga ledare och inspektörer omsätter dem i verklighet.

Resultatet medförde följande förslag.
1. Att be om ökat stöd från Livsmedelsverket för framtagning av gemensamma dokumentmallar
2. Att anordna gemensamma projekt, utbildningar samt temadagar.

Main title:Hur kan miljö- och hälsoskyddskontoren i Stockholms län uppnå en bättre samsyn i livsmedelstillsynen?
Authors:Vo, Thinh
Supervisor:Ottoson, Jacob R
Examiner:Roos, Stefan
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mikrobiologi
Volume/Sequential designation:2013:8
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NG004 Food Control - Magister (1 year master) Programme 60 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Microbiology
Keywords:samsyn, samverkan, livsmedelstillsyn, livsmedelskontroll, Stockholms län, miljö- och hälsoskyddskontor, miljökontor, kontrollmyndighet, förbättring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2641
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2641
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Legislation
Food science and technology
Language:Swedish
Deposited On:20 Aug 2013 13:48
Metadata Last Modified:20 Aug 2013 13:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics