Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Martin, 2012. Påverkan av skogsbrand på litiska arkeologiska fynd – experimentell simulering av brand. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

This is a paper about the effects from smoldering fire on lithic objects from an archaeological view.
The introduction gives the background to this paper, a short orientation to forest wildfires and why the work is limited to: flint, quartz, quartzite and slate. Material and methods describes the stone materials and the setup that was used in the temperature logged tests with three replications for each type of material. The fuel in the burnings was peat on a bottom of sand. Flint showed a more drastic effect from heat compared with the other materials. Slate seems to have greater tendencies to change to darker colour and luster at lower temperatures than the other materials. There an object was located in the ground had importance for if thermal alteration occurred and how great the alteration was. The biggest risk for damage was on material in the peat and where was some alteration on material just beneath the surface of the sand. Objects deep in the sand showed that the risk for alteration where was very small.
The temperatures reached during these circumstances were rather low.

,

Det här är en studie av påverkan av brand på litiska objekt med ett arkeologiskt perspektiv. I studien görs experiment med påverkan från glödbrand.
Inledande behandlas bakgrunden till arbetet, en orientering om skogsbrandens betydelse och varför jag gjort avgränsningar till att studera: flinta, kvarts, kvartsit och skiffer. Material och metoder beskriver de stenmaterial och den försöksuppställning som använts i temperaturloggade bränningsförsök med tre upprepningar för varje materialtyp. Bränningarna utfördes med torv som bränsle på en sandbädd. Flinta uppvisade mer dramatisk påverkan jämfört med de andra materialen medan skiffer tycks vara känsligt för att förändra färg och mörkfärgas vid lägre temperaturer än de andra materialen. Lokaliseringen i marken hade betydelse för hur stor och vilken typ av påverkan som uppkom. Störst risk för skador förelåg för material i torven. För ytligt liggande material finns en viss risk för påverkan. För djupare liggande material är risken att påverkas mycket liten.
Temperaturer som uppnåddes vid dessa förutsättningar var tämligen låga.

Main title:Påverkan av skogsbrand på litiska arkeologiska fynd – experimentell simulering av brand
Authors:Karlsson, Martin
Supervisor:Granström, Anders
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2012:22
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:artefakter, flinta, kvarts, kvartsit, skiffer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2190
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2190
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:22 Apr 2013 13:42
Metadata Last Modified:22 Apr 2013 13:42

Repository Staff Only: item control page