Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Karolin and Henriksson, Katarina, 2012. Improving peri-urban home gardens in Hyderabad, India. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Food Science

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Insufficient intake of vegetables is a reason for micronutrient deficiencies and malnutrition in developing countries. With urbanization, globalization and a growing world population it is of major importance to secure sufficient food supply for the world’s population. Part of the solution to increased food security among the world’s poor could be the introduction of vegetable home gardens, plots for small scale vegetable production which can provide households with sufficient vegetables as well as serve as an extra income source.
The study Improving peri-urban home gardens aims at examining the existence of vegetable home gardens in the peri-urban areas of Hyderabad, India. The impact from these home gardens on vegetable consumption and food security for peri-urban as well as for urban population is to be determined.
In addition, the study tries to understand what driving forces occur through the value chain of peri-urban vegetable production. This will as well give knowledge about the inputs used in vegetable production systems and how the inputs affect the consumers’ purchasing habits.

The study was performed in a qualitative manner through interviews with farmers, consumers and traders. For each type of respondent group a specific questionnaire was designed. The results were analyzed and interpreted after which a field visit to rural areas in the state of Jharkhand was done for comparison of rural and peri-urban home gardens.

The results showed that home gardens are rare in peri-urban areas of Hyderabad, mainly due to lack of space. Hence, the home garden produce doesn’t have a significant impact on either vegetable sustentation systems in the area or vegetable consumption. Education on nutritional value of vegetables as well as on input usage in commercial vegetable production seems to be needed.
Respondents in the study are not significantly interested in vegetable production systems and the usage of chemical inputs. More concerns are put on factors such as price and freshness of vegetables. Still the study shows some indications on concerns about health and inputs to some extent.
In contrast to the peri-urban areas in Hyderabad the home gardens found in rural areas played a significant role for the poor population. They served as a major source of vegetables and in many cases even as an important source of income.

Home gardens could possibly gain more attention and interest from the population in peri-urban Hyderabad if more nutritional information was available. More research on the topic is also necessary for further home garden improvement in urban and peri-urban areas.

,

Brist på mikronäringsämnen och undernäring beror i utvecklingsländer ofta på otillräckligt intag av grönsaker. I tider med pågående urbanisering, globalisering och växande befolkning är det av stor vikt att säkra livsmedelsförsörjningen för världens svältande population. En del av lösningen på ökad livsmedelssäkerhet för världens fattiga kan vara att introducera home gardens, småskalig odling på mindre ytor som kan förse hushåll med grönsaker och dessutom fungera som en extra inkomstkälla.
Studien Improving peri-urban home gardens undersöker förekomsten av home gardens i de peri-urbana områdena runt Hyderabad, Indien. Även påverkan av dessa home gardens på grönsakskonsumtion och livsmedelssäkerhet bland befolkningen i peri-urbana såväl som urbana områden har studerats. Home gardens i peri-urbana områden har med hjälp av dessa resultat jämförts med home gardens på landsbygden i Jharkhand, en stat i nordöstra Indien.
Studiens mål är dessutom att förstå vilka drivkrafter som ingår i värdekedjan för peri-urban grönsakskonsumtion och konsumtion. I och med detta kommer även information om användning av insatsmedel i grönsaksproduktionen samt hur dessa påverkar konsumenternas inköpsvanor.

Improving peri-urban home gardens är en kvalitativ studie som inbegriper intervjuer med lantbrukare, konsumenter och grönsaksförsäljare. För varje typ av respondent utformades ett specifikt frågeformulär. Resultaten från dessa analyserades och tolkades varpå ett studiebesök gjordes för att jämföra home gardens på landsbygden med resultaten från Hyderabad.

Resultaten från intervjuerna visar att home gardens är sällsynta i det undersökta peri-urbana området i Hyderbad, detta huvudsakligen på grund av brist på utrymme. Grönsaker från home gardens tycks således spela en väldigt liten roll för grönsaksförsörjningen i området. Utbildning om grönsakers näringsmässiga fördelar samt om insatsmedel som används tros behövas för att fördelarna med home gardens ska klargöras.
Till skillnad från Hyderabads peri-urbana områden visade studiebesöket i Jharkhand att home gardens kan ha stor betydelse för den fattiga landsbygdsbefolkningen. Förutom att deras home garden fungerar som källa till näringsämnen kan den även tjäna som en extra inkomstkälla.
Deltagarna i studien var relativt ointresserade av hur grönsaksproduktionen fungerar och vilka insatsmedel som används. Faktorer som pris och kvalitet är betydligt mer angelägna vilket kanske beror på rådande vattenbrist vid tidpunkten då intervjuerna utfördes. Resultaten indikerar dock att en viss oro för hälsan relaterat till användning av insatsmedel förekommer hos respondenterna.

Studiens slutsats är att home gardens skulle kunna erhålla mer uppmärksamhet och intresse i området om mer kunskap om grönsakers näringsmässiga fördelar funnits. Avslutningsvis bör sägas att mer forskning på området är nödvändig för en generellt gällande slutsats samt fortsatt utveckling av home gardens i Hyderabads peri-urbana områden.

Main title:Improving peri-urban home gardens in Hyderabad, India
Authors:Andersson, Karolin and Henriksson, Katarina
Supervisor:Dimberg, Lena and Easdown, Warwick and Amerasinghe, Priyanie
Examiner:Koch, Kristine
Series:Publikation / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för livsmedelsvetenskap
Volume/Sequential designation:352
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Food Science
Keywords:peri-urban, home garden, agriculture, food security, Hyderabad, India, Jharkhand
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1922
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1922
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:English
Deposited On:19 Dec 2012 14:37
Metadata Last Modified:19 Dec 2012 14:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics