Home About Browse Search
Svenska


Andermyr, Caroline, 2012. Development of new food products with components active against Helicobacter pylori - with purpose to improve gastric health in humans. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Food Science

[img]
Preview
PDF
517kB

Abstract

Gastric and intestinal disorders are common and costly human health problems worldwide. Helicobacter pylori are a gram-negative, pathogen bacteria and the most common cause of duodenal and gastric ulcer in the stomach the intestinal mucosa. Prolonged infection and colonization can lead to chronic gastritis and stomach cancer. H. pylori are present in the gastric and intestinal mucosa of half of the world population and a relation between infection and low socioeconomic status has been shown. Today the bacterial infection is treated with antibiotics and a proton pump inhibitor (e.g. Losec®). The interest in finding an alternative way of treating these bacteria is increasing, due to the risk of developing antibiotic resistance and high costs for medical drug treatments. Within Swedish research, a natural plant substrate, PYLOS, has been developed, which in laboratory tests and a clinical study, has been observed to inhibit adhesion and growth of H. pylori in the gastric and intestinal mucosa. The intention is to add the components of PYLOS to an existing food product in order to produce a functional food product effective against H. pylori infection.
This master thesis is based on a collaboration project between four Swedish actors; University of Gothenburg, Food & Health Concept Centre (FHCC), Skånemejerier and the Swedish University of Agriculture Science. The purpose has been to produce a product originating from Skånemejerier, but with addition of raw material and extracts of the plant substrate PYLOS. Two types of food products were used; juices and fermented milks. The activity in the product against H. pylori has been verified with microbiological analyses as hemagglutination-inhibition, where anti-adhesion of bacterial lectins to sialic acid-glycosylated conjugates on the cell surface was tested, as well as analyses of inhibited bacterial growth. The effect of the plant substrate was also tested after product heat treatment.
The results showed that PYLOS effectively inhibits H. pylori in juice products containing different fruit mixtures. Juice E, with its unique fruit composition, turned out to be the most effective product. Juice E (250 ml) totally inhibited the bacterial adhesion to erythrocytes diluted in a volume of 16-32 L and partially (about 50%) diluted in a volume of 32-256 L, depending on the bacterial strain tested. The analysis of bacterial anti-growth gave confirming results. However, PYLOS had lower inhibition capacity when added to fermented milk products. It is known that milk contains free sialylated oligosaccharides and sialylated glycoproteins. Theoretically, these can interfere with hemagglutination-inhibition tests. It is possible that sialylated milk compounds competed with sialylated saccharides present on erythrocytes resulting in a weaker inhibition of hemagglutination.

,

Magsår och tarmbesvär hos människa är vanliga och kostsamma hälsoproblem världen över. Helicobacter pylori är en gramnegativ, patogen bakterie och den vanligaste orsaken till magsår och katarr i mag- och tarmslemhinnan. Långvarig infektion och kolonisering kan leda till kronisk magsjukdom och magcancer. H. pylori finns närvarande i mag- och tarmslemhinnan hos halva jordens befolkning och ett samband mellan infektion och låg socioekonomisk status har påvisats. Idag behandlas denna bakterieinfektion med antibiotika och en protonpumpshämmare (t.ex. Losec®). P.g.a. risker för antibiotisk resistensutveckling och höga läkemedelskostnader är intresset stort att finna ett alternativt sätt att behandla bakterieinfektionen. Inom svensk forskning har ett naturligt växtextrakt, PYLOS tagits fram, som i laborativa analyser och i klinisk studie visat sig hämma adhesion och tillväxt av H. pylori i mag- och tarmslemhinnan. Målet med PYLOS är att integrera substratet i ett existerande livsmedel och därigenom skapa ett mervärde, ett livsmedel med egenskaper aktiva mot H. pylori.
Detta examensarbete bygger på ett samarbetsprojekt mellan fyra svenska aktörer; Göteborgs Universitet, Food & Health Concept Centre (FHCC), Skånemejerier och Sveriges lantbruksuniversitet. Syftet har varit att genom produktutveckling ta fram en produkt med ursprung från Skånemejeriers sortiment som är lämplig för tillsats av växtextraktet PYLOS. Aktiviteten mot H. pylori hos de framtagna produkterna verifierades genom mikrobiologiska analyser som inhiberad tillväxt samt hemagglutination; där bakteriens anti-adhesion till sialinsyra-glykosylerade konjugat på cellens yta testades.
Två typer av livsmedel användes för detta ändamål; juicer och fermenterade mjölkprodukter. Råvaran till PYLOS och dess extrakt jämfördes, liksom PYLOS bevarade aktivitet efter att produkterna genomgått en värmebehandling.
Resultat visade att PYLOS effektivt inhiberar H. pylori i olika juiceprodukter och bäst resultat visade juicer innehållande kombinationen av två specifika frukter. Juice E om 250 ml innehållande en maximal koncentration av PYLOS, hämmade till 100% adhesionen av bakterien utspädd till en volym om 16-32 L. Adhesionen hämmades partiellt (ned till 50%) av produkten utspädd till en volym om 32-256 L. Tester av H. pylori anti-tillväxt gav överensstämmande resultat. PYLOS uppvisade sämre hämningsförmåga tillsatt i fermenterade mjölkprodukter. Det är känt att mjölk innehåller sialylerade oligosackarider och sialylerade glykoproteiner, vilka teoretiskt skulle kunna störa hemagglutinationshämmande tester. Det är möjligt att sialylerade mjölkföreningar konkurrerat med sialylerade sackarider som finns på erytrocyter, vilket vid analysförfarandet lett till svagare hämning av hemagglutination.

Main title:Development of new food products with components active against Helicobacter pylori - with purpose to improve gastric health in humans
Authors:Andermyr, Caroline
Supervisor:Andrén, Anders and Miller-Podraza, Halina and Eklund-Jonsson, Charlotte and Nyberg, Lena
Examiner:Dimberg, Lena
Series:Publikation / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för livsmedelsvetenskap
Volume/Sequential designation:361
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Food Science
Keywords:Helicobacter pylori , Gastric ulcer, PYLOS, Functional foods, Hemagglutination
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1861
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1861
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:English
Deposited On:20 Nov 2012 10:36
Metadata Last Modified:20 Nov 2012 10:36

Repository Staff Only: item control page