Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Linn, 2012. Design and performance of Small scale sensory consumer tests. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Food Science

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Small scale internal consumer tests provide a company with a cheap way to get valuable information regarding their products advantages and flaws. Therefore the demand for possibilities to do this kind of test has increased. This report is part of a new sensory project at Unilever. It presents a method for sensory comparison of the company’s own products with the corresponding competitor products. The method allows the company to identify possibly poor performing products and also outstanding good performing products, why expensive big scale consumer tests can be limited into only including products that likely needs improvements or that in a larger scale test could be proven “best in test”. Out of many potential tests for affective evaluation of foods the 9-point hedonic scale test and the ranking test was chosen. Questionnaires and preparation procedures were constructed, where after 16 evaluations including 23 Unilever products, performed on different food categories, were conducted. The results showed that indications and also significant differences in liking and preference could be seen in test groups of only ten participants. Among the evaluations performed seven Unilever products showed potential of being best in test, and six Unilever products got results indicating they were less preferred/liked compared to the competitor, why further evaluations are needed. As an example of a possible way to proceed with the identified poor performing products, a second method, including the 9-point hedonic scale with added attributes and Just-About- Right scales, was presented and practiced on one product. The results showed that a product can be poor performing and graded as disliked among participants when compared to competitor products, but when tested on its own regarded as acceptable or even good performing. Further evaluations will have to be performed before determination if this is a successful method of identifying which attributes causes the product flaws.

,

Utförande av småskaliga interna konsumenttest är ett billigt sätt för företag att erhålla värdefull information angående fördelar och brister hos sina produkter. Av den här anledningen har efterfrågan efter nya möjligheter att utföra den här typen av undersökningar ökat. Den här rapporten är en del av ett nytt sensoriskt projekt på företaget Unilever. Rapporten presenterar en metod för sensorisk jämförelse av företagets egna produkter med motsvarande konkurrenters produkter. Metoden gör det möjligt för företaget att identifiera de produkter som tenderar att prestera sämre än konkurrenternas, samt de produkter som presterar enastående bra. På detta sätt kan utförandet av dyra storskaliga konsumenttest begränsas till att endast inkludera de produkter vilka sannolikt är i behov av förbättringar eller vilka i ett större test skulle kunna påvisa ”bäst i test”. Av flera potentiella test för affektiv bedömning av livsmedel valdes den 9-gradiga hedoniska skalan samt ranknings test ut. Frågeformulär samt förberedelseförfaranden konstruerades, varefter 16st utvärderingar/tester, innefattande 23st Unileverprodukter, genomfördes på ett antal olika livsmedelskategorier. Resultatet visade att det är möjligt att se indikationer och även signifikanta skillnader i tycke och preferens i testgrupper innehållande endast tio stycken deltagare. Bland undersökningarna/testerna som utfördes visade sig sju Unileverprodukter ha potential att vara ”bäst i test”, medans resultaten för sex Unileverprodukter indikerade ett sämre resultat i jämförelse med konkurrenter varvid det behöver göras vidare utvärderingar och tester. Som ett exempel på hur man skulle kunna gå vidare med de produkter som identifierats som eventuellt sämre i jämförelse med konkurrenter konstruerades en andra metod, vilken genomfördes på en av produkterna. Metoden innefattade den 9-gradiga hedoniska skalan med specificerade attribut samt ”Just-About-Right”-skalor. Resultaten visade att en produkt kan vara sämre/mindre omtyckt i jämförelse med konkurrerade produkter, men då den testas separat anses acceptabel eller till och med bra. Vidare undersökningar måste genomföras för att avgöra om metoden är framgångsrik vid identifiering av vilka attribut som orsakar en produkts brister.

Main title:Design and performance of Small scale sensory consumer tests
Authors:Svensson, Linn
Supervisor:Witthöft, Cornelia and Beckman, Lotta and Rydén, Marie
Examiner:Johansson, Monika
Series:Publikation / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för livsmedelsvetenskap
Volume/Sequential designation:354
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Food Science
Keywords:sensory evaluation, affective test, consumer test, preference test, acceptance , test , the 9-point hedonic scale test, ranking test
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1846
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1846
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:English
Deposited On:08 Nov 2012 15:15
Metadata Last Modified:08 Nov 2012 15:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics