Home About Browse Search
Svenska


Drott, Emelie, 2012. Trädplantering i stadsmiljö : exempel i Uppsala och Stockholm. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur
olika potentiellt skadliga faktorer påverkar
nyetablerade stadsträd. För att göra detta
utvecklas en metod för inventering av träd och
ståndort, som sedan appliceras på ett urval på 94
stadsträd fördelade på 11 anläggningar i
Uppsala och Stockholm. Faktorerna som
framkom som resultatet av studien jämförs med
skadliga och gynnsamma faktorer enligt
uppgifter från trädexperter och litteratur.

Uppsatsen inleds med en beskrivning av
stadsträds situation idag och historiskt, samt
nuvarande kunskapsläge. Därefter följer ett
metodkapitel som beskriver metodutvecklingen.
Metoden bygger på inventering och analys av
ett antal punkter. Exempelvis behandlas vilken
information stamomfång kan ge och hur det
inventerats under rubriken Stamomfång. Sedan
följer studien som utfördes med hjälp av
metoden. Träden som undersökts är stadsträd
planterade år 2001-2005 på ett sådant sätt att de
kan förväntas ha möjlighet att etableras och
utvecklas.

Resultatet pekar på att planering är viktig för att
ge träden tid att utvecklas. Anläggningens
utförande påverkar trädens vitalitet och övriga
tillstånd. Faktorer som påverkar är tillgång till
vatten och växtnäring. För att säkerställa detta
måste trädens rötter kunna växa, vilket kräver
genomsläpplig växtbädd med gasutbyte. Skydd
mot skador krävs eftersom många typer av
skador uppstår i stadsmiljö.

,

The purpose of this thesis is to investigate how
various potentially harmful factors affect newly
established city trees. To do this, I developed a
method for the inventory of trees and their
habitats. The method is then applied to 94 urban
trees across 11 sites in the cities Uppsala and
Stockholm. The factors that emerged as a result
of the study are compared with the adverse and
the favorable factors as reported by tree experts
and literature.

The essay begins with a description of the
situation of city trees today and historically, and
the current state of knowledge. This is followed
by a methodology section that describes the
development of the method. The method is
based on the inventory and analysis of a number
of criteria. For example, the criteria Stem
circumference addresses what information the
circumference of the stem can provide and how
to obtain it. Then follows the study conducted
by the method. The trees surveyed are city trees
planted years 2001-2005 in such a way that they
should have a possibility to establish on the site
and develop.

The results indicate that planning is important to
give the trees time to develop. Site design and
soil construction affect tree vitality and other
permits. Factors affecting are the availability of
water and nutrients. To ensure this the tree roots
must be able to grow, requiring permeable plant
bed with sufficient gas exchange. Protection
against damage is required because many types
of injuries occur in urban areas.

Main title:Trädplantering i stadsmiljö
Subtitle:exempel i Uppsala och Stockholm
Authors:Drott, Emelie
Supervisor:Myhr, Ulla
Examiner:Lagerström, Tomas
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:LARKU Landscape Architecture Programme, Ultuna (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:skottlängd, höjd, stamomfång, stadsträd, ståndort, plantering, planering, skelettjord, inventering, inventeringsmetod, structural soil
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1759
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1759
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Oct 2012 14:38
Metadata Last Modified:11 Oct 2012 14:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics