Home About Browse Search
Svenska


Almsgård, Jannike, 2012. Kommunikationen under och runt en körlektion. First cycle, G2E. Wången: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
461kB

Abstract

Syftet med detta arbete är att få en inblick i lärarens uppfattningar om hur de kommunicerar med sina elever under en körlektion, - och ta reda på hur en körlektion kan se ut. Ett bisyfte är att ta reda på hur elever upplever en körlektion. Mina frågeställningar var:
Hur kan en körlektion se ut? Hur fungerar kommunikationen mellan lärare och elever?
Vi människor har ett medfött behov av att kommunicera och vi kommunicerar på olika sätt. Det händer att vi kommunicerar antingen vi vill eller inte, vi behöver inte yttra ett enda ord, för kroppsspråk betyder rent av mer än ord. Det finns forskare som har kommit fram till att endast sju procent av budskapet överförs med hjälp av ord och 38 procent av budskapet förmedlas via klang, betoning, tonläge och tempo, som innehåller vissa röstuttryck. Minspel, ögonuttryck, kroppsspråk och gester är kroppsspråksformer och 55 procent av budskapet formas via dessa. Man har konstaterat att minst 70 procent av kommunikationen är renodlat icke-verbal, alltså att utstrålning betyder mer än själva innehållet. Detta är en situation som lärare och föreläsare hamnar i. (Maltén, 1998)
Frågeställningarna besvaras genom öppna intervjuer med sju körlärare/instruktörer och ledare på olika naturbruksgymnasier och travskolor i mellersta och södra Sverige. Detta kompletteras med en enkät till de intervjuade körlärarnas elever för att få deras syn på samma undervisningssituationer.
Det skiljer sig i körningen på gymnasieskolor med inriktning trav jämfört med körningen på travskolorna. Beroende på vilka elever det är man undervisar ser lektionerna olika ut. På en travskola börjar man oftast med att presentera dagen för eleverna och tar närvaron och därefter delas de hästar som ska köras ut till eleverna. En körlektion på en gymnasieskola med inriktning trav börjar ofta med att eleverna har stalltjänst.
De flesta lärare upplever att deras elever ställer frågor under körlektionen, men att det är individuellt hur frågvisa eleverna är. Eleverna kan bland annat fråga vad de gör för fel och vad man kan göra för att bli bättre. Någon lärare upplever att de elever som är riktigt intresserade frågar hela tiden. En annan lärare menar att bara de kan prata så ställer eleverna frågor. De flesta lärare tycker att det är positivt att eleverna frågar.
Vissa lärare försöker ha kontakt med sina elever under en körlektion med hjälp utav walkie talkie. Det har även visat sig att man skulle vilja ha ett micksätt, och att eleverna och läraren var utrustade med en hörsnäcka och mick, för att göra det lättare att kommunicera med varandra under en körlektion.

Main title:Kommunikationen under och runt en körlektion
Authors:Almsgård, Jannike
Supervisor:Lundesjö-Kvart, Susanne
Examiner:Ericson, Karin
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K 21
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:körlektion, feedback, lärmiljö, intervju, säkerhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1730
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1730
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Education
Animal husbandry
Animal physiology and biochemistry
Animal physiology - Growth and development
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:05 Oct 2012 11:05
Metadata Last Modified:05 Oct 2012 11:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics