Home About Browse Search
Svenska


Hoolmé, Johanna, 2012. Kvalitetssäkring av livsmedelshandeln. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Food Science

[img]
Preview
PDF
374kB

Abstract

De stora livsmedelskedjorna ställer krav på sina leverantörer att de ska vara certifierade enligt någon av kvalitetsstandarderna som finns inom livsmedelsbranschen. Standarderna är relaterade till kvalitet, produktsäkerhet och miljö. För leverantörerna innebär detta att de måste vara certi- fierade för att vara en aktör på marknaden, samtidigt som det för dem bidrar med en ökad image och trovärdighet gentemot köparen. En kvalitetsstandard bedömer livsmedelsföretagets livsme- delssäkerhet och kvalitetssystem samt att det finns ett fungerande ledningssystem. Standarder är till för att uppfylla kundens förväntningar och att livsmedelsprodukterna är säkra och av hög kvalité.

En storlivsmedelskedja i Sverige är ICA. ICA jobbar för att ge konsumenterna säkra livsme- del, genom att säkra leverantörernas hantering av livsmedel samt att hjälpa och stötta ICA buti- kerna i deras kvalitetssystem. Att ICA ställer krav på att alla deras leverantörer ska vara certifie- rade enligt en kvalitetsstandard är väldigt bra men varför ställs det inte mer krav på ICA själva. ICAs arbete har studerats för att se hur de som livsmedelskedja arbetar med kvalitetsstandarder gentemot leverantörer och detaljhandeln.

,

The food retailer chains require their suppliers to be certified under any of the quality standards contained in the food industry. The standards are related to quality, product safety and the envi- ronment. For suppliers this means that they must be certified to be a player in the market, while those are contributing to an increased image and credibility towards the buyer. A quality standard assesses the food business food safety, quality and that there is a functioning management system. Standards are designed to meet customer expectations and that food products are safe and of high quality.

A major food retailer in Sweden is ICA. ICA works to provide consumers with safe food, by securing suppliers handling of food, to aid and assist ICA stores in their quality. The ICA requires that all their suppliers to be certified to a standard of quality is very good but why isn ́t there more requirement on ICA itself. ICA's work has been studied to see how the food chain works with quality standards to suppliers and retailers.

Main title:Kvalitetssäkring av livsmedelshandeln
Authors:Hoolmé, Johanna
Supervisor:Hylmö, Peter and Jonsson, Hans
Examiner:Dimberg, Lena
Series:Publikation / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för livsmedelsvetenskap
Volume/Sequential designation:344
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Food Science
Keywords:Kvalitetsstand, Certifiering, HACCP, Livsmedelshandel, ICA
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1721
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1721
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:Swedish
Deposited On:04 Oct 2012 11:39
Metadata Last Modified:04 Oct 2012 11:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics