Home About Browse Search
Svenska


Almblad, Pernilla, 2012. Stötdämpning i ridbanor och gräsmark. First cycle, G2E. Flyinge: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
712kB

Abstract

Under sommaren förekommer många tävlingar utomhus på gräsbanor inom många olika hästsporter. Flera faktorer, till exempel fukthalten i en gräsbana, påverkar banans dämpande egenskaper, vilka i sin tur påverkar skadefrekvensen. En häst ben utsätts för stora belastningar när den springer fort eller hoppar högt och då är det viktigt att underlaget har bra stötdämpande egenskaper för att minska risken för skador.

Syftet med denna studie är att med hjälp av litteraturstudier beskriva faktorer som påverkar stötdämpningsegenskaper i gräsbanor och att i praktiken testa några olika metoder att mäta en gräsbanas kondition samt hur den påverkas av regn/bevattning. De metoder som användes var fallhejare, Going-stick, penetrometer och markfuktmätare.

I de praktiska försöken uppmättes tre stycken rutor på vardera 2x5 m, som märktes upp tydligt på Flyinges grästävlingsbana. Banas egenskaper mättes i respektive ruta med de fyra olika metoderna. Därefter bevattnades rutorna med olika mängder vatten mosvarande 5, 10 respektive 20 mm regn och nya mätningar gjordes efter två respektive 24 timmar. Tre av mätmetoderna, markfuktmätare, Going-stick och penetrometer, användes också för att jämföra tre olika gräsmarker på Flyinge.

Resultatet av de praktiska försöken visade att man inte kan förvänta sig någon stor effekt på en gräsbanas dämpningsegenskaper av en enstaka regnskur eller bevattning med rimliga mängder så sent som ett dygn innan tävling. Jämförelsen mellan de tre gräsmarkerna visade att olika gräsmarker på samma ort kan uppvisa stora skillnader i dämpningsegenskaper och att variationen delvis kan ha att göra med markernas olika förmåga att hålla vatten.
Slutsatsen av denna studie är att dämpnings egenskaper hos gräsbanor varierar kraftigt och beror av många olika faktorer. Fukthalten förefaller ha stor betydelse, men enstaka bevattning med hanterbara mängder vatten räcker inte för att påverka dämpningsegenskaperna nämnvärt.

Main title:Stötdämpning i ridbanor och gräsmark
Authors:Almblad, Pernilla
Supervisor:Michanek, Per and Roeptstoff, Lars
Examiner:Dalin, Göran
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K19
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:häst, underlag, fukthalt, stötdämpning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1619
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1619
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Animal physiology and biochemistry
Animal physiology - Growth and development
Agricultural engineering
Agricultural machinery and equipment
Language:Swedish
Deposited On:10 Sep 2012 08:55
Metadata Last Modified:10 Sep 2012 12:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics