Home About Browse Search
Svenska


von Seth, Linda, 2012. Kampen för eller mot biodrivmedel : svenska utvecklings- och miljöorganisationers ställningstagande i frågan om biodrivmedel från Östafrika. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med den här uppsatsen är att kartlägga hur olika utvecklings- och miljöorganisationer ställer sig till den polariserade frågan om biodrivmedel som producerats i Östafrika och på vilka grunder de har tagit den ställning som de har gjort. De organisationer jag har studerat i den här uppsatsen är Kooperation utan gränser, Gröna Bilister, Svenska Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden. Den här uppsatsen är en kvalitativ studie vars empiri är insamlad genom intervjuer, litteraturstudier och delvis av observationer i samband med intervjuerna.

Genom att studera organisationerna genom Pierre Bourdieus begrepp fält (Broady, 1998) kan jag se vilka skillnader och likheter organisationernas kapital och strategier har fört med sig. I och med detta kan jag förklara varför organisationerna inom det biståndspolitiska sociala fältet har valt att ha olika eller lika argument och ställningstaganden för biodrivmedelsproduktionen i Östafrika.

Alla organisationerna ser att det är positivt att bryta oljeberoendet. De alla diskuterar även samma områden inom frågan; markkonkurrens, höjda livsmedelspriser, markomvandling, ökade inkomster för bönder och så vidare. Åsikterna i de olika ämnena skiljer sig däremot. Samtidigt så har organisationerna olika idéer om hur biodrivmedelsproduktionen ska utvecklas till något positivt.

,

The purpose of this essay is to identify how different development and environmental organizations attitudes to the polarized issue of the biofuels produced in East Africa and on what basis they have taken the standpoint they have done. The organizations I’ve studied in this essay are the Swedish Cooperative Center, The Swedish Association of Green Motorists, Swedish Society for Nature Conservation and World Wildlife Fund. This essay is a qualitative study and empirical data is collected through interviews, literature studies and partly by observations in the context of the interviews.

By studying the organizations by Pierre Bourdieus concept of field (Broady, 1998), I can see what differences and similarities organizations capital and strategies have brought them. In doing so, I can explain why organizations in the social development policy field have chosen to have different or similar arguments and standpoints for biofuels production in East Africa.

All organizations can agree that it is good to break dependence on oil. Also, all of them discuss the same areas in the subject, competition of the land, increased food prices, land conversion, increased income for farmers and so on. However, the opinions expressed in the subjects are different. The organizations also have different ideas about how biofuel production will develop into something positive.

Main title:Kampen för eller mot biodrivmedel
Subtitle:svenska utvecklings- och miljöorganisationers ställningstagande i frågan om biodrivmedel från Östafrika
Authors:von Seth, Linda
Supervisor:Bartholdson, Örjan
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Östafrika, biodrivmedel, Syd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1692
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1692
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Energy resources management
Language:Swedish
Deposited On:28 Sep 2012 14:27
Metadata Last Modified:28 Sep 2012 14:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics