Home About Browse Search
Svenska


Lund, Isabella, 2012. Purmo församling : en del av bygemenskapen. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
777kB

Abstract

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida den kyrkliga församlingsverksamheten kan påvisas bidra till att stärka bygemenskapen.
Mitt antagande är att det finns ett samband mellan stor församlingsaktivitet och stark gemenskapskänsla. Grunden till empirin består av intervjumaterial, deltagande observationer och insamlat skriftligt material.
Den österbottniska by Purmo utgör föremål för min undersökning. Valet av undersökningsort var inte svårt eftersom jag är född och uppvuxen där.
Purmo församling hör till Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet. Den kyrkliga samfälligheten består av fem olika församlingar med en gemensam administration. Varje enskild församling styr över den egna verksamheten på basen av en egen budget.
En tydlig sekularisering kan märkas i Finland idag. Många skriver ut sig från kyrkan och vill på det sättet visa att man önskar leva en ”religionsfri” tillvaro. Har då den aktiva församlingen betydelse för bygemenskapen? Resultatet av undersökningen visar att så är fallet.

,

My purpose with this essay is to investigate whether ecclesiastical parish activity can be proven to strengthen the fellowship in rural societies.
My hypothesis is that there are a links between an active parish and strong sociality in the community. The research is based on interviews, participating observations, and a collection written material.
My home village Purmo is one object of the study. Choosing the research location was not difficult, because I was born and raised in Purmo. Purmo is a village in development and seems like a strong community. In my study I am investigating the significance of the congregation.
Nowadays a distinct secularization can be noticed in Finish communities. Many people step out of the church, and with that they want to show that they wish to live in a religious free existence. The members are faithful to their congregation. Does the active congregation then have a signification for the sense of community in rural societies? The study shows that is the case.

Main title:Purmo församling
Subtitle:en del av bygemenskapen
Authors:Lund, Isabella
Supervisor:Gunnarsdotter, Yvonne
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Community, religion, församlingsliv, Österbotten
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1401
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1401
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural population
Social sciences, humanities and education
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2012 09:03
Metadata Last Modified:09 Jul 2012 09:03

Repository Staff Only: item control page