Home About Browse Search
Svenska


Jönsson, Annika, 2012. "Är det varmt eller kallt ute idag?!" : en studie om företagsklimatet på Österlen. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Denna samhällsvetenskapliga kandidatuppsats har sin utgångspunkt i de regionala tillväxtskillnader som kan urskiljas mellan Malmöregionen och Österlenregionen i Skåne. Representanter från myndigheter, organisationer och företag, verksamma på Österlen, har intervjuats om vad som efterfrågas för ett gynnsamt företagsklimat på Österlen. Möjliga hinder och förutsättningar i regionen, för utveckling av företagsklimatet, har också varit centralt. Analysen av materialet har tolkats med utgångspunkt från Ferdinand Tönnies begreppspar Gemeinschaft och Gesellschaft. Nätverkens möjligheter och förutsättningar i regionen har redovisats. Återkommande problemområden, så som kompetensförsörjning, befolkningstillväxt och bristande företagsklimat har framstått som de viktigaste parametrarna i materialet. En möjlig förklaring till detta kan vara att Österlen präglas av Gemeinschaft, där trygghet går före utveckling. En attitydförändring till utveckling hos företagarna och en ökad tillit till omvärlden generellt på Österlen skulle gynna företagsklimatet i regionen, och då eventuellt minska tillväxtskillnaderna.

,

This social science bachelor thesis has its origins in the regional growth differences that can be discerned between the Malmö region and Österlen region of Skåne. Representatives from government agencies, organizations and businesses, in Österlen, were interviewed about what is asked for a favorable business environment in Österlen. Possible obstacles and opportunities in the region, in speech of development of the business environment, has also been central. The analysis of the material has been interpreted on the basis of Ferdinand Tönnies pair of concepts Gemeinschaft and Gesellschaft. The networks opportunities and conditions in the region have been reported. Recurring problem areas such as recruitment, population growth and lack of business environment has emerged as the most important parameters in the material. One possible explanation may be that Österlen characterized by Gemeinschaft, where security takes precedence over development. A change of attitude to the development, from the entrepreneurs and an increased reliance on the external world generally at Österlen, would benefit the business environment in the region, and then possibly reduce the differences in growth.

Main title:"Är det varmt eller kallt ute idag?!"
Subtitle:en studie om företagsklimatet på Österlen
Authors:Jönsson, Annika
Supervisor:Norrby, Thomas
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Landsbygd, Gemeinschaft, Gesellschaft, nätverk, tillväxt, företagsklimat
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1381
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1381
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2012 14:18
Metadata Last Modified:05 Jul 2012 14:18

Repository Staff Only: item control page