Home About Browse Search
Svenska


Gottfridsson, Linda, 2011. Tillagning i mikrovågsugn och dess effekt på livsmedel : en jämförelse med konventionell tillagning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Food Science

[img]
Preview
PDF
483kB

Abstract

Microwave is a time- efficient device for heating and reheating of foods. Despite the fact that its effects on foods have been evaluated during a long period of time, without any more negative effects shown compared to conventional cooking, one third of the Swedish
population believes (in 2010) it accounts for a higher loss of nutrition.

This literature review aim to compile studies regarding how food is affected by cooking in microwave, with respect to cooking losses, nutrition, secondary metabolites as well as sensory and textural aspects and compare it with conventional cooking.

The compilation shows that different combination of effect (W), time and amount of water during microwave cooking have different effects on foods. The contents of proteins, vitamin B and carbohydrates are generally higher after microwave cooking, while anti-nutritional substances are affected much less during conventional cooking. This also depends on if it is of animal or non-animal origin.

However, for the majority of nutrition values the differences are quite small. If a limited amount of water is used, that difference might increase due to less leaching. To summarize; cooking in a microwave is marginally better or equivalent to conventional method.

,

Mikrovågsugn är en tidseffektiv anordning för tillagning och uppvärmning av livsmedel. Trots att dess effekter på livsmedel har undersökts under lång tid utan att visats ha en större negativ effekt än konventionell tillagning, tror en tredjedel av den svenska befolkningen år
2010 att den ger högre näringsförluster.

Denna litteraturstudie ämnar sammanställa studier beträffande hur livsmedel påverkas av tillagning i mikrovågsugn med avseende på vätskeinnehåll, näringsvärde, sekundära metaboliter samt sensorik och texturegenskaper och jämföra det med konventionell tillagning.

Sammanställningen visar totalt sett att olika kombinationer av effekt (W), tider och volym vatten vid tillagning har olika inverkan på livsmedel. Innehållet av proteiner, vitamin B och kolhydrater är generellt högre efter tillagning i mikrovågsugn, medan antinutritionella
substanser inte påverkas i lika hög utsträckning som vid konventionell tillagning. Detta beror även på om det är av animaliskt eller icke-animaliskt ursprung. För majoriteten av näringsvärden är dock skillnaden marginell. Om en begränsad mängd vatten används vid tillagning i mikrovågsugn kan denna skillnad öka till följd av mindre urlakning.

Sammanfattningsvis är tillagning och uppvärmning i mikrovågsugn marginellt bättre eller
likvärdigt med konventionell.

Main title:Tillagning i mikrovågsugn och dess effekt på livsmedel
Subtitle:en jämförelse med konventionell tillagning
Authors:Gottfridsson, Linda
Supervisor:Dutta, Paresh
Examiner:Dimberg, Lena
Series:Publikation / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för livsmedelsvetenskap
Volume/Sequential designation:329
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Food Science
Keywords:mikrovågsugn, tillagning, näringsämnen, konventionell
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1349
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1349
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:Swedish
Deposited On:12 Jul 2012 11:55
Metadata Last Modified:12 Jul 2012 11:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics