Home About Browse Search
Svenska


Alm, Erik, 2012. Vinterträdgårdar i offentlig miljö : en utredning av projekteringsförutsättningar. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
17MB

Abstract

I dagens allt tätare städer har platser med växtlighet och grönska blivit ett ofta diskuterat
ämne. Sedan ett par decennier tillbaka har uppvärmda vinterträdgårdar byggts runt
om i världen (främst på norra halvklotet) och de senaste åren har även gröna väggar
och tak blivit ett allt vanligare inslag i våra urbana miljöer. I Sverige byggdes många
vinterträdgårdar under det glada åttiotalet, en trend som tog tvärstopp några år in på
nittiotalet. Av olika orsaker har dock intresset för inglasade växtanläggningar återigen
väckts.
När en planteringsyta planeras i exempelvis en park, är målsättningen att skapa så bra
förutsättningar för god tillväxt hos växten som möjligt. Detta kräver förståelse och
kunskap både om vilka behov olika växter har och om hur miljön på den planerade
platsen kan anpassas för att uppfylla dessa. Vid projektering av växtanläggningar i
inomhusmiljö gäller samma grundprinciper, medan sätten att nå dit dock skiljer sig på
flera punkter. Dels kan inte vanliga svenska växter användas eftersom de inte klarar
klimatet inomhus. Istället återfinns många av våra vanliga rumsväxter även i vinterträdgårdarna.
Dels finns det fler tekniska lösningar att ta hjälp av inomhus än ute för
att uppfylla växternas behov. Exempelvis används ofta växtbelysning i vinterträdgårdar
för att minska risken för ljusbrist under vintern.
Förutom historiken bakom vinterträdgården, växternas behov och olika tekniska lösningar
för att uppfylla dessa inomhus, avhandlar detta arbete även vilka växter som
är lämpliga att använda i en vinterträdgård samt beskrivningar av ett antal befintliga
anläggningar och hur dessa har utvecklats med tiden.

,

In the increasingly densified urban areas of today, vegetation and greenery has become
a frequently discussed topic. During a couple of decades winter gardens, with ambient
temperature all over the year, has been built around the world and in more recent
years green walls and green roofs have also become a common feature in our cities. In
Sweden many winter gardens were built during the eighties, but the trend came to an
abrupt ending a few years into the nineties. However, for various reasons the interest
in indoor plant facilities seems to recover during the first decade of the 21st century.
When a plantation is planned in e.g. a park, the main objective is to create the best
conditions for the plants to have as good growth as possible. This requires understanding
and knowledge about what needs different plants have on their environment. It
also requires knowledge about the planned site and how it can be adjusted to meet
these needs. The design of a plant facility, in an indoor environment, has the same basic
principles, though the means to get there differs in several aspects. Firstly, ordinary
Swedish outdoor plants can’t be used because they won’t survive the indoor climate.
Instead, many of our common houseplants are also found in winter gardens. Secondly,
there are more technological solutions that can be used to fulfill the plants needs, in an
indoor environment than in an outdoor landscape. For example, grow lights are often
used in winter gardens, during the winter, to minimize the hazard of light deficiency.
Beside the history behind winter gardens, the plants needs and some technological solutions
to meet those needs in an indoor facility, this work also broaches which plants
are suitable for use in a winter garden as well as descriptions of a number of existing
winter gardens and how they have evolved since they were built.

Main title:Vinterträdgårdar i offentlig miljö
Subtitle:en utredning av projekteringsförutsättningar
Authors:Alm, Erik
Supervisor:Ericsson, Tom
Examiner:Lagerström, Tomas
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKU Landscape Architecture Programme, Ultuna (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:vinterträdgård, rumsväxt, projektering, växtgestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1020
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1020
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 Mar 2012 12:33
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:24

Repository Staff Only: item control page