Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Sofia, 2012. Riskbedömning av djurvälfärd inom småskalig fårslakt.. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Det finns ett ökat intresse för djurvälfärdsfrågor i samhället, vilket ställer krav på beslutsfattare att ta hänsyn till detta i sina beslut. Riskbedömning är ett verktyg som kan användas för att hjälpa beslutsfattare att sätta upp riktlinjer baserade på vetenskap. Samtidigt med det ökade intresset för djurvälfärd har småskaliga slakterier blivit alltmer populärt och de senaste åren har flera nya slakterier startats. Trots det stora intresset för både småskalig slakt och djurvälfärd är forskning utförd inom dessa båda områden mycket begränsad.

Syftet med detta projekt var att göra en riskbedömning av djurvälfärd inom småskalig slakt. Projektet skulle beskriva vilka riskfaktorer som djur, vilka slaktas på småskaliga gårdsslakterier, exponeras för och i vilken utsträckning exponeringen sker. I projektet ingick också att göra en jämförelse med risker vid slakt på storskaliga slakterier.

Riskbedömningen har utförts med utgångspunkt från EFSA:s riktlinjer för slakt och riskbedömning. Eftersom kunskapen om småskalig slakt var begränsad, var första steget att göra en kartläggning av de småskaliga slakterierna i Sverige och de olika slaktmetoder som används. Därefter listades riskfaktorer och den sannolika exponeringen för dessa uppskattades. Ett antal experter inom djurvälfärd och slakt gjorde sedan en bedömning av allvarlighetsgraden utifrån ett djurvälfärdsperspektiv. Samma bedömning gjordes även för den storskaliga slakten. Slutligen kunde riskerna rangordnas som stora, mindre eller obetydliga risker för små- respektive storskalig slakt. Viktigt är dock att komma ihåg att även riskfaktorer, som anses vara mindre eller till och med obetydliga, kan innebära stort lidande för ett enskilt djur.

En jämförelse mellan små- och storskalig slakt är svår att göra utifrån resultaten. Det kan dock konstateras att det finns en stor potential för de småskaliga slakterierna att möjliggöra en god djurvälfärd för djuren.

Stora risker småskalig slakt
• Släpande och dragande vid drivning från stall till bedövningsplats > 10 % av drivtiden

Stora risker storskalig slakt
• Släpande och dragande vid drivning från stall till bedövningsplats > 10 % av drivtiden
• Släpande och dragande vid drivning från stall till bedövningsplats > 50 % av drivtiden
• Inga åtgärder för att förbättra elektrodkontakten vid elbedövning
• Tången applicerad och strömmen påslagen > 4 sekunder vid elbedövning

Main title:Riskbedömning av djurvälfärd inom småskalig fårslakt.
Authors:Eriksson, Sofia
Supervisor:Algers, Bo
Examiner:Hultgren, Jan
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2012:25
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:djurvälfärd, får, fårslakt, risk, riskbedömning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-914
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-914
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Agricultural research
Language:Swedish
Deposited On:07 Feb 2012 09:29
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics