Home About Browse Search
Svenska


Löfvendahl, Disa, 2010. Två skolor & en skolgård : ett gestaltningskoncept med genusglasögon. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
19MB

Abstract

Storkyrkoskolan och Estniska skolan ligger i Gamla stan i
Stockholm. Skolorna har en gemensam skolgård. Delar av skolgården står inför en omgestaltning då skolornas lokaler, som delvis befi nner sig under skolgården, står inför en renovering.

Enligt läroplanen har alla barn rätt att vistas i jämställda
skolmiljöer, såväl inomhus som utomhus. Eftersom eleverna
tillbringar mycket tid på sin skolgård anser jag att den bör granskas ur ett jämställdhetsperspektiv, med genusglasögon.

Idag är inte skolgården en jämställd miljö för eleverna. En
fjärdedel, av den redan trånga skolgården, domineras till stor del av pojkars fotbollsspel. När pojkarna spelar fotboll på bollplanen, använder fl ickorna inte planen för sin lek. De leker istället på de resterande delarna av skolgården. När det är färre elever på skolgården leker fl ickorna i större utsträckning på bollplanen. Det indikerar att fl ickorna vill använda planen, men i praktiken inte kan
det när fotbollsspelet pågår.

Min uppgift i detta examensarbete är att, med landskapsarkitektur som medel, skapa en jämställd miljö för eleverna. Arbete innehåller fyra huvuddelar. Jag börjar med en bakgrundsbeskrivning av ämnet barn och genus. Därefter följer en redogörelse för min inventering av platsen, tillsammans med mina observationer av elevernas användning av sin skolgård. Efter det berättar jag hur eleverna
beskriver sin användning av skolgården, samt sina önskemål för sin skolgård. Avslutningsvis redovisar jag mitt gestaltningskoncept för kvarteret Junos skolgård.

,

Storkyrkoskolan and Estonian school is located in Old Town, in Stockholm, Sweden, and they share the same playground. Parts of the playground is facing a redesign. Parts of the school’s premises, situated under the school yard, faces
a repair.

All pupils have the right to stay in equal environments. Since students spend much time on their school yard, I believe it should be carefully examined with a focus on gender.

Today, the schoolyard is not an equal environment for students. A fourth, of the already crowded school yard, is largely dominated by the boys’ football game. When the boys play football on the football court, the girls seem to avoid the court for their games. Because of this, their play is forced to take place in the remaining parts of the schoolyard.

When there are fewer students in the schoolyard, the girls starts to play att the football court. This indicates that the girls want to use the court, butin practice they can’t because of the boys, playing football. My role is, with landscape architecture as a means, to support equality among students in the schoolyard.

My thesis has four main parts. I begin with a background description of the subject children and gender. This is followed by an account of my inventory of the site, along with my observations of students’ use of their schoolyard. Then I convey how students describe their use of the schoolyard, and their wishes for their schoolyard. Finally, I report my design proposal for the schoolyard.

Main title:Två skolor & en skolgård
Subtitle:ett gestaltningskoncept med genusglasögon
Authors:Löfvendahl, Disa
Supervisor:Lenninger, Anna
Examiner:Paget, Susan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKU Landscape Architecture Programme, Ultuna (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Landskapsarkitektur, genus, skolgård, lek, jämställdhet, gestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-805
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-805
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:14 Dec 2011 10:21
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:24

Repository Staff Only: item control page