Home About Browse Search
Svenska


Lindberg, Stefan, 2011. Vad är ett djur? : en rapport om veterinärstudenternas djursyn. SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
401kB

Abstract

ABSTRACT
The aim of the study was to survey attitudes towards animals among veterinary students, and to assess how the Swedish veterinary education affected students' perspectives on animals. Students in the first and second years of the study programme were asked to answer the question "What is an animal?" as they saw fit, and the answers were analysed using a qualitative-to-quantitave analysis method called the Elementary Model, which had been developed for the purpose. Results showed a significant decrease in "zoo-perspectives", i.e. views and descriptions of animals as beings with cognitive and motor functions, and a significant increase in "homo-perspectives", i.e. descriptions of animals as useful to humans or as taking part of an anthrozoological context. The prevelence of "geo-" and "bio-perspectives" (describing animals as objects, a collection of parts etc. or as living beings with metabolic and reproductive capabilities, respectively) did not change significantly during the first year of education. Results also indicated that mere research into matters of animal sentience may positively affect student awareness, thus potentially masking a negative effect from veterinary education when the same students are asked the same questions repeatedly during education. An educational supplement, "Animals - a Metaperspective", was also evaluated as part of the study.

,

SAMMANFATTNING
Syftet med studien var att kartlägga veterinärstudenters djursyn, och avgöra hur veterinärutbildningen påverkade studenternas perspektiv på djur. Studenter i årskurs 1 och två på utbildningen fick besvara frågan "Vad är ett djur?" på det sätt de fann lämpligt, och svaren analyserades genom att använda en särskilt framtagen analysmetod, kallad elementärmodellen, för att omvandla kvalitativa svar till kvantitativa data. Resultaten visade en signifikant minskning av s.k. "zooperspektiv", d.v.s. beskrivningar av djur som varelser med kognitiva och motoriska förmågor, samt en signifikant ökning av s.k. "homoperspektiv", d.v.s. beskrivningar av djurs nytta för människan eller av djur som deltagare i antrozoologiska sammanhang. Förekomsten av "geo-" och "bioperspektiv" (där djur beskrivs som objekt eller en samling delar, respektive levande organismer med reproduktion och metabolism) förändrades inte signifikant under ett år på veterinärutbildningen. Resultaten indikerade också att studenternas uppfattning av djur som medvetna varelser kan påverkas positivt av själva undersökningen, vilket potentiellt kan maskera en negativ effekt från utbildningen när samma grupp studenter frågas ut vid olika tillfällen. Ett studiekomplement, "Djur - ett metaperspektiv", utvärderades också i samband med studien.

Main title:Vad är ett djur?
Subtitle:en rapport om veterinärstudenternas djursyn
Authors:Lindberg, Stefan
Supervisor:Persson, Elisabeth and Beck-Friis, Johan
Examiner:Sandberg, Eva
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2011:51
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:veterinärutbildningen, metaperspektiv, husdjur, etik, elementärmodellen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-790
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-790
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Education
Veterinary science and hygiene - General aspects
Social sciences, humanities and education
Language:Swedish
Deposited On:06 Dec 2011 10:51
Metadata Last Modified:24 Aug 2016 09:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics