Home About Browse Search
Svenska


Wennlid, Anette, 2011. Utvärdering av ett mikrobiologiskt kriterium : kontrollmyndighet, fiskanläggningar och Listeria monocytogenes. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Food Science

[img]
Preview
PDF
511kB

Abstract

Sverige hade sitt högsta antal anmälda fall av listerios 2010 samt sitt högsta antal fall av listeria hos gravida kvinnor sedan 1992 (Ivarsson, 2010) Under 2010 genomfördes en EU-baslinjestudie gällande Listeria i kylda risklivsmedel. Livsmedelsverket satte igång ett riksprojekt för att kunna komplettera EU-baslinjestudien. I riskprojektet var andelen positiva resultat störst i fiskkategorin och 0,6 % av proverna för fiskprodukterna hade värden som överskrider det mikrobiologiska kriteriet (Livsmedelsverket 2010c). I förordning (EG) nr 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel är gränsen för Listeria monocytogenes 100cfu/g vid förtäring.

Denna studie följer upp hur producenter och kontrollmyndigheter tillämpar det mikrobiologiska kriteriet för Listeria monocytogenes för att identifiera behov av förbättrande åtgärder och stöd. Information samlades in genom djupintervjuer, och med hjälp av en prognosmodell illustreras tillväxten och hållbarheten av fiskprodukter om den skulle bli kontaminerad med Listeria Monocytogenes.

Av de 14 intervjuade företagen var det endast hälften som kände till det mikrobiologiska kriteriet och av de 7 intervjuade kontrollmyndigheterna var det endast 5 som kände till det. Nio av 14 företag tar prover men färre än 6 av 14 tror sig ha listeria i sin provtagningsplan.

Många av både kontrollmyndighet och företagare är intresserade av att lära sig mer inom branschen genom kurser och önskar mer branschinriktad information. Det var skillnader mellan stora och små företag, skillnaden var bl.a. att de mindre höll sig mer utanför branschorganisationerna och hade därför mindre information om t.ex. det mikrobiologiska kriteriet och Listeria Monocytogenes.

,

Sweden had its highest number of recorded cases of listeriosis ever in 2010 and its highest number of listerios in pregnant women since 1992 (Ivarsson, 2010).
In 2010 an EU-baseline study on Listeria monocytogenes in chilled risk foods was performed. The Swedish National Food Administration launched a nationwide project to complement the EU-baseline study. The highest number of positive results was observed in fish products. In total, 0.6 % of the fish samples had values that exceeded the microbiological criteria for foodstuffs (Livsmedelsverket 2010c) According to the microbiological criteria for foodstuffs (EC) no 2073/2005 fish products should not contain more L. monocytogenes then 100 cfu/g.

This study investigated how producers and competent authorities apply the microbiological criteria for L monocytogenes. Information was obtained through in-depth interviews. The growth and shelf-life of fish products contaminated with Listeria Monocytogenes, was illustrated using a predictive microbiological model.

Seven out of the 14 interviewed producers and 5 out of the 7 interviewed competent authorities had knowledge about the microbiological criteria. Nine out of 14 producers test their products but less than 6 believes that they test for Listeria.

Many of the interviewed, both among producers and competent authorities, are interested in learning more through courses and wish for more industry oriented information. Differences were noticed between larger and smaller companies, were the smaller companies have a bigger tendency to stand alone and as a result hold less information about for example the microbiological criteria.

Main title:Utvärdering av ett mikrobiologiskt kriterium
Subtitle:kontrollmyndighet, fiskanläggningar och Listeria monocytogenes
Authors:Wennlid, Anette
Supervisor:Sylven, Susanne and Lindqvist, Roland
Examiner:Zamaratskaia, Galia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NG004 Food Control - Magister (1 year master) Programme 60 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Food Science
Keywords:Mikrobiologiskt kriterium, Listeria monocytogenes, fisk, fiskanläggningar, kontrollmyndighet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-725
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-725
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Legislation
Fisheries production
Food processing and preservation
Food contamination and toxicology
Language:Swedish
Deposited On:11 Nov 2011 08:33
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:23

Repository Staff Only: item control page