Home About Browse Search
Svenska


Rybell, Dennis and Westmalm, Malin, 2011. Vad har ridlärare för erfarenheter kring mobbning på ridskola? . First cycle, G1E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
126kB

Abstract

Mobbning är ett ökat problem bland barn och ungdomar. Under år 2010 ökade anmälningarna till skolinspektionen med 47 % från föregående år. Enligt Barnombudsmannen är det viktigt att inte bara se det som ett skolproblem utan också som ett samhällsproblem. I ett tidigare arbete om mobbning på Sveriges ridskolor visar resultatet att mobbning förekommer på mer än hälften av ridskolorna.

Syftet med vår studie var att ta reda på hur sex verksamhetsansvariga ridskolechefer med ridlärarutbildning, ser på fenomenet mobbning. Studien hade tre frågeställningar, Vad har ridlärare för erfarenheter kring mobbning på ridskola? Vad är mobbning enligt ridlärarna? Finns det någon plan för åtgärder eller förebyggande arbete mot mobbning?

Studien var av kvalitativ karaktär. Ridlärarna valdes ut genom en geografisk tillgänglighet med fem mils avstånd ifrån Strömsholm. Intervjuerna utfördes med båda studenterna närvarande och spelades in. Respondenterna behandlades konfidentiellt i studiens resultat.

Resultatet visade att hälften av respondenterna hade upplevt mobbning på ridskola. De hade varierande erfarenheter av ämnet och tog framförallt upp saker som utanförskap, utfrysning och att ungdomarna är elaka mot varandra. Deras syn och definiering av mobbning såg ut på lite olika sätt, men alla ansåg att mobbning var någonting negativt. Hälften av respondenterna hade en handlingsplan mot mobbning. Som åtgärder och förebyggande arbete framgick det att aktiviteter, avsutten verksamhet, ungdomssektion och ungdomsledarkurser var något många använde sig av. Flera av respondenterna upplevde att det var viktigt att det fanns någon som är med barnen och ungdomarna i stallet.

I studien framgick det att kunskap om mobbning fanns på ridskolor, men den var varierande beroende på erfarenheter. Det förebyggande arbetet för att motverka mobbning var viktigt och något många arbetade aktivt med. Mobbning av olika slag förekom på ridskolor och ridlärarna ansåg att det var någonting negativt.

Main title:Vad har ridlärare för erfarenheter kring mobbning på ridskola?
Authors:Rybell, Dennis and Westmalm, Malin
Supervisor:Thorell, Gabriella
Examiner:Steninger, Åsa
Series:Hippologiskt examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:409
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:VY006 Equine Studies Programme - Riding Instruction 120 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:Ridskoleverksamhet, ridinstruktör, utanförskap
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-717
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-717
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Social sciences, humanities and education
Language:Swedish
Deposited On:07 Nov 2011 14:23
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics