Home About Browse Search
Svenska


Dehlin, Johanna, 2010. Selånger deltapark : Sundsvalls nya stadspark - en vision . Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
15MB

Abstract

The river Selångersån runs through the
northern Swedish city of Sundsvall, splitting
the city in two as it winds through the
valley between Södra- and Norra Stadsberget
and out into the Baltic Sea.
The river is a national interest of nature conservation
but at the same time in the middle
of an urban development string for the city,
creating a complex situation of development
contra conservation of natural environment.
This project attempts to create a strategy of
landscape urbanism for the area surrounding
Selånger Bay, four kilometers upstream
along Selångersån. A sensitive wetland, today
rather forgotten but with great potential
for introducing wild nature as an active part
of the city. Or rather, initiating a process
where the built environment can infiltrate
and enrich the natural environment gradually.
A city park in this location to initiate this
process could be a joint project of the city’s
residents with the scope to become a project
in constant development.
The idea of the project is to offer a large ecological
park and meeting place near the city
center. This will be achieved by clarifying
the activities and values that already exist
in the park, such as the largest living delta
i the region, football fields and a medieval
church ruin, and by creating new paths. The
park is created from a central meeting place
with the idea of a delta. The entire park has
the logic of a delta with winding walkways
on the fields and footbridges in the swamp
forest and across the water.

,

Selångersån rinner genom Sundsvall och
delar staden i två delar då den slingrar sig
i Selångerdalen mellan Södra- och Norra
Stadsberget och ut i Östersjön.
Ån är ett riksintresse för naturvård men ligger
samtidigt mitt i ett område för stadens
framtida stadsutveckling. Detta skapar en
komplex situation vad gäller utveckling
kontra bevarande av en naturmiljö.
Detta projekt är ett försök att skapa en strategi
för landskapsurbanism för området kring
Selångesfjärden, fyra kilometer uppströms
längs Selångersån. Fjärden är en känslig
våtmark, i dag bortglömd men med stor
potential att föra in den vilda naturen som
en aktiv del av staden. Eller snarare att inleda
en process där den byggda miljön gradvis
kan infiltrera och berika naturmiljön. En
stadspark i detta läge kan inleda denna process
och den kan bli ett gemensamt projekt
för stadens invånare och har kapaciteten att
bli ett projekt i ständig utveckling.
Tanken med projektet är att erbjuda en
stor ekologisk park och mötesplats nära
centrum. Detta kommer att åstadkommas
genom att tydliggöra de verksamheter och
de värden som redan finns i parken, till exempel
länets största levande delta, fotbollsplaner
och en medeltida kyrkoruin och
genom att skapa nya vägar. Parken är skapad
utifrån en central mötesplats med idén
om ett delta. Hela parken har ett deltas logik
med slingrande gångvägar på åkrarna och
gångbroar i sumpskogen och över vattnet.

Main title:Selånger deltapark
Subtitle:Sundsvalls nya stadspark - en vision
Authors:Dehlin, Johanna
Supervisor:Sandqvist, Sofia
Examiner:Eriksson, Tomas
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKU Landscape Architecture Programme, Ultuna (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsarkitektur, stadsplanering, landskapsurbanism, vision, Sundsvall, Selångersfjärden, delta
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-682
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-682
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Oct 2011 14:49
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:22

Repository Staff Only: item control page