Home About Browse Search
Svenska


Örtenvik, Linnea, 2011. Gestaltningsförslag för Boglundsängen i Örebro : att öka användningen av ett tätortsnära naturreservat. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

Syftet med arbetet har varit att gestalta Boglundsängen, ett tätortsnära naturreservat i Örebro. Boglundsängen ligger cirka två kilometer norr om Örebro centrum och är ett öppet våtmarkslandskap med ett rikt fågelliv. Det fanns en önskan från kommunen om att förbättra tillgängligheten till området och på så sätt locka dit fler människor. Boglundsängen ligger nära bebyggelse och skulle kunna ha ett stort värde för de boende runtomkring. Men trots det centrala läget är det inte många människor som använder området idag och få örebroare vet om att det finns. Min uppgift var att ta fram ett förslag på ny utformning av Boglundsängen.

Mitt fokus i arbetet har varit att genom gestaltning öka användningen av Boglundsängen genom att locka dit människor. Jag vill att människor ska bli medvetna om områdets unika kvaliteter och att det blir en viktig del i människors vardag. Jag hoppas att Örebro kommun kan använda mitt arbete för att förändra Boglundsängen till ett välbesökt och uppskattat naturreservat.

Arbetet är uppdelat i två delar, en bakgrundsstudie och en gestaltande del. I bakgrundsstudien sökte och läste jag litteratur som handlade naturreservat, utformning av entréer och betydelsen av tätortsnära natur för människor. En stor del av den litteratur som jag läste handlade om naturens positiva inverkan på oss människor. Min utgångspunkt till arbetet har därför varit att naturen är bra för oss och att det är en viktig del i vår vardag. Som komplement till litteraturen gjorde jag studiebesök i tre naturområden. Där fick jag praktisk kunskap om utformning av bland annat besöksplatser, rastplatser, entréer och skyltar. Med litteraturstudierna och studiebesöken som grund har jag kunnat reflektera över utformningen av entréerna till naturreservat, människors förhållande till natur och hur människor vill använda naturen i sin vardag.

Min gestaltningsprocess utgick från inventering och analys av området. Resultatet från bakgrundsstudien, inventering och analys har jag sammanställt i ett åtgärdsprogram över Boglundsängen. Åtgärdsprogrammet ligger till grund för förslaget.

Boglundsängen är ett stort område och jag har valt att gestalta olika delar av det. Konceptet är naturligt, det vill säga att alla tillägg såsom vegetation och utrustning ska passa in i naturen och framhäva plats-
ens karaktär. Rastplatsmöbler, papperskorgar och informationstavlor ska vara enhetliga i form och färg och vara anpassade till platsen.

Den största förändringen gäller entréplatserna som har blivit tydligare och mer strukturerade. Rastplats-
erna har förbättrats vad gäller placering och utformning för att användningen av dem ska öka. En lekyta med naturliga material har lagts till i området och en vall mot järnvägen ska hindra barn från att ta sig upp på järnvägen.

,

I wrote this master thesis in the spring of 2011 and it
is the nal part of my ve-year education to become
a landscape architect. The purpose has been to do a
design proposal for Boglundsängen, a nature reserve
within the city borders of Örebro. The work is
divided into two parts, a background study and a
design part. The result is a design proposal for parts
of Boglundsängen, mostly for the entrances and the
picnic areas.

Main title:Gestaltningsförslag för Boglundsängen i Örebro
Subtitle:att öka användningen av ett tätortsnära naturreservat
Authors:Örtenvik, Linnea
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Eriksson, Tomas
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKU Landscape Architecture Programme, Ultuna (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Landskapsarkitektur, Naturreservat, Tätortsnära natur, Gestaltning, Entréer, Rastplatser, Örebro
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-627
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-627
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 Sep 2011 08:05
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics