Home About Browse Search
Svenska


Squassina, Anna, 2011. Metoder för medborgardialog : i samband med framställandet av en översiktsplan. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Den hållbara staden har blivit en mer angelägen fråga i och med snabbväxande städer och i frågor rörande stadsplanering debatteras det ofta hur den hållbara staden ska uppnås. Ibland får medborgarna vara med i processen och tycka till, ibland inte. Fokus i den här uppsatsen är just hur medborgarna får delta i samtalet, dvs. hur
medborgardialogen gestaltar sig. Syftet med detta examensarbete är att utreda de metoder för medborgardialoger som existerar samt att
undersöka metodernas för- och nackdelar.

En avgränsning är att jag har valt att undersöka medborgardialoger
som förts under framställandet av översiktsplaner. Processen vid
framtagandet av översiktsplaner ställer stora krav på medborgardialog
då det främst handlar om att ta fram medborgarnas framtidsvisioner
om kommunen

För att utreda metodernas för- och nackdelar genomfördes en
kvalitativ litteraturstudie samt kvalitativa intervjuer med tre
fallstudiekommuner för att redovisa de praktiska erfarenheterna
från metoderna för medborgardialoger. Fallstudiekommunerna som
studerades är; Sundbybergs Stad, Nacka Kommun och Stockholms
Stad. Gemensamt för kommunerna är att samtliga befinner sig i
framställandet, eller precis avslutat en översiktsplan.

Medborgarinflytande i planeringsprocessen kan medföra stora
demokratiska vinster. Genom medborgardialog kan planprocessen
legitimeras och förtroendet för samhället i stort kan öka. Medborgarinflytande
i samband med översiktsplanen är en komplex fråga
då det handlar om strategiska frågor som är svåra att förmedla till
allmänheten. I och med den komplexa situationen uppstår det ofta
konflikter i arbetet med medborgardialoger. Den främsta svårigheten
är att arbetet med dialogerna inte är implicerad i den dagliga rutinen
utan dialogen blir en adhoc lösning. Litteraturen som studerats är
eniga om att metoderna för medborgardialoger måste utvecklas för
att motverka svårigheterna och uppnå de demokratiska vinsterna.

Utfallet från litteraturstudierna och fallstudierna har resulterat i olika
diagram som redovisar för de aktuella metoderna i Sverige samt vilka
metoder som genomförts praktiskt bland fallstudiekommunerna.
Resultatet från fallstudiekommunerna påvisar att det finns svårigheter
med att diskutera metodernas för- och nackdelar då det främst är de
yttre omständigheterna som avgör om resultatet av metoden blev
lyckat eller ej. De mest avgörande faktorerna angående metodens
utfall är; Tidpunkten för metoderna, strukturen kring metoderna samt
återkopplingen av metoderna.

Main title:Metoder för medborgardialog
Subtitle:i samband med framställandet av en översiktsplan
Authors:Squassina, Anna
Supervisor:Nilsson Varhelyi, Hildegun
Examiner:Åkerblom, Petter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKU Landscape Architecture Programme, Ultuna (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Metoder för medborgardialog, Medborgardialog, Medborgarinflytande, Översiksplan, Planeringsprocess
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-499
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-499
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:10 Aug 2011 09:13
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics