Home About Browse Search
Svenska


Månsson, Jennie, 2011. From Tyresta with love : ett förslag om att attrahera barn och unga i Tyresta nationalpark och naturreservat. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Naturen har en inneboende dragningskraft på många av oss. Genom att bara vara tillgänglig för alla ger naturen oss minnen och lärdomar för livet. Flera av oss kan känna igen den roll som naturen spelar i barndomen. Leken med kottar där de i fantasin blev till djur, vattenpölen där jakten på pirater utspelade sig eller kojan längst in i skogen, dit ingen vuxen någonsin kom. Naturens roll i vår barndom har en nära relation till den vuxnes syn på och engagemang kring miljö och natur. Genom att redan i tidig ålder få lärdomar om natur genom att vistas i den, få naturupplevelser och en starkt utvecklad relation till natur, påverkar detta hur vi som vuxna ser på natur. Detta är något som uppmärksammats i Sverige och genom att skydda natur ges människor tillgång till den ostörda naturen. Att visa natur, ge människor tillgång till den, är ett av målen hos Sveriges nationalparker och naturreservat. Att vårda och värna för framtida generationer är de andra målen.

För att öka kunskapen hos allmänheten om natur och dess betydelse har satsningar gjorts från Sveriges regering. Naturumverksamhet och naturvägledning har i detta en central roll. Dess främsta mål är att sprida kunskap, locka till ett besök i naturen samt att skapa positiva relationer till naturen. Genom utställningar, aktiviteter och arrangemang arbetar berörda
parter för att göra Sveriges nationalparker och naturreservat attraktiva att besöka och ger möjligheter till ökade kunskaper.

Lärandet och lek har en nära relation till varandra. Exempelvis kan leken skapa positiva associationer till lärandet. Lek används därför inom naturpedagogiken och naturumverksamheten som en naturlig del i att lära barn.

I detta arbete försöker jag reda ut hur Sveriges nationalparker och naturreservat kan utvecklas för att attrahera barn i åldern 7-13 år. Genom att utgå från tidigare gjorda rapporter där det framkom att målgruppen eftersöker aktivitet, äventyr, lek och utmaningar utvecklade jag ett koncept på hur man som landskapsarkitekt kan förbättra skyddade miljöer för att tillgodose målgruppens behov.

Genom litteraturstudier, besök av referensplatser och samtal med personal och förvaltare vid Tyresta togs ett bakgrundsmaterial
fram. Detta redovisas i första delen av arbetet, bakgrunden. Det som kom fram ur bakgrundsstudierna tillämpas sedan rent praktiskt i en programskiss som visar hur Tyresta kan utvecklas för att tillgodose och attrahera målgruppen.

I Tyresta nationalpark och naturreservat, två mil söder om
Stockholms innerstad, finns en av Sveriges orörda urskogar. Idag sker det mesta av arbetet här med att attrahera barn genom naturumverksamheten. Tyrestas läge, i närheten av tätorterna Haninge och Tyresö, gör att området är populärt att besöka och beräkningar visar att cirka en miljon besöker Tyresta årligen. Det höga antalet besökare samt tillgängligheten från tätorter och användandet av området från skolklasser motiverar en förändring i området för att utveckla Tyresta och tillgodose besökarens behov och krav. Besökarens behov och krav ställs i arbetet gentemot platsens möjligheter och de riktlinjer och rekommendationer som råder i skyddade områden.

Förslaget kan ses som normativt då en implementering i skyddad miljö kräver en god motivering och ett samspel med platsen och området. För Tyresta var konceptet skapandet av attraktiva målpunkter utomhus. Förslagsvis placeras dessa målpunkter i anslutning till existerande positiva attraktioner och i närheten av den vilda naturen. Detta för att skapa kontakt mellan de trygga existerande attraktionerna och den mer spännande vilda naturen. Målpunkterna skapades med olika funktioner för att fungera tillsammans med den attraktion som redan finns i Tyresta. I avslutningen påpekar jag behovet av att skapa målpunkter även inne i nationalparken. Den implementeringen
skulle dock behöva ytterligare underlag för att realiseras.

Main title:From Tyresta with love
Subtitle:ett förslag om att attrahera barn och unga i Tyresta nationalpark och naturreservat
Authors:Månsson, Jennie
Supervisor:Åkerblom, Petter and Sandberg, Eva
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKU Landscape Architecture Programme, Ultuna (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:nationalpark, naturreservat, lekmiljö, Tyresta
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-355
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-355
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2011 11:48
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics