Home About Browse Search
Svenska


Larsson Hultgren, Daniel, 2010. Egenkontroll hos livsmedelsbutiker i Helsingborgs kommun. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Food Science

[img]
Preview
PDF
644kB

Abstract

Den här studien genomfördes i Helsingborgs kommun som ett examensarbete inom livsmedelstillsynsprogrammet på Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Idén med uppsatsen uppkom efter att författaren deltagit i ett möte på miljökontoret i Helsingborg. En kontroll som gjorts bland livsmedelsbutiker i kommunen visade att 60 % av livsmedelsbutikerna fick underkänt vid inspektioner. De områden som fick flest anmärkningar var rengöring och underhåll av lokaler och utrustning, internrevision och temperaturer i kylar och frysar. Över hälften av butikerna fick underkänt vid kontrollen vilket visar på att det uppenbarligen finns brister i egenkontrollen. I kontrollen ingick också flera stora livsmedelsbutiker. Författaren valde att göra en fördjupningsstudie bland de stora livsmedelsbutikerna baserat på kontrollen som gjordes i Helsingborgs kommun. Syftet var att ta reda på om de stora livsmedelsbutikerna hade problem med att upprätthålla sin egenkontroll och i så fall inom vilket område och vilka orsaker som låg bakom problemet.

En kvalitativ enkätstudie gjordes på 30 livsmedelsbutiker inom Helsingborgs kommun där de fick besvara frågor som handlade om butikernas skötsel av egenkontrollen. Enkäten tog upp tio grundförutsättningar som varje livsmedelsverksamhet måste ha kontroll och dokumentation över. Varje område följdes av olika alternativ till vad som skulle kunna vara orsaken till att det fanns problem inom det givna området. Av de 30 butiker som valde att delta i studien svarade 20 butiker (66,66%) att de inte hade några som helst problem med att upprätthålla kontrollen och dokumentationen inom de områden som togs upp i studien. De övriga 10 butikerna (33,33 %) ansåg sig ha problem inom något område. De områden som flest butiker ansåg sig ha problem inom var utförande och dokumentation av internrevisionen och kontroll och dokumentation av förpackningsmaterial och kontroll och dokumentation av utrustning och lokaler. De vanligaste orsakerna till att ett område inte upprätthölls var tidsbrist och bristfällig kunskap.
Studien kommer att användas för att ge en generell förklaring på varför så många butiker i Helsingborgs kommun har svårt att upprätthålla sin egenkontroll.

Main title:Egenkontroll hos livsmedelsbutiker i Helsingborgs kommun
Authors:Larsson Hultgren, Daniel
Supervisor:Nygren Babol, Linnéa and Albihn, Johan
Examiner:Zamaratskaia, Galia and Roos, Stefan
Series:Publikation / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för livsmedelsvetenskap
Volume/Sequential designation:296
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NG004 Food Control - Magister (1 year master) Programme 60 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Food Science
Keywords:Helsingborg, egenkontroll, grundförutsättningar, enkätstudie, livsmedelsbutiker
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-927
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-927
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:Swedish
Deposited On:12 Jan 2011 09:55
Metadata Last Modified:08 Oct 2012 07:36

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics