Home About Browse Search
Svenska


Jansson, Viktor and Lundin, Johan, 2010. Vilka faktorer påverkar utbyggnaden av landbaserar vindkraft på landsbygden? : lantbrukarens möjligheter att bygga vindkraftverk . Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
428kB

Abstract

Denna studie har som mål att klarlägga vilka faktorer som är de största hindren för en expansion av vindkraft av lantbrukare på egen mark. Enligt Svensk Vindkraft finns det utmärkta förhållanden för en storskalig vindkraftsproduktion. Trots detta kommer endast 1,3 procent av den svenska elproduktionen från vindkraft.

Metoden för detta arbete är kvalitativ och baseras på intervjuer. Personerna som valdes var fem vindkraftsexperter och två lantbrukare som har erfarenhet från investeringar i vindkraft. Vindkraftsexperterna valdes från representativa delar av vindkraftsbranschen och lantbrukarna var geografiskt orienterade till Uppsalas län.

Ungefär tio faktorer nämndes under intervjuerna som problem och hinder för utbyggnad av vindkraft och de som framstod som de största hindren var tillståndsprocessen, lokal opinion mot vindkraft, anslutningen till elnätet och konkurens om lämplig mark att bygga på.

För att minska dessa problem och därmed underlätta för dem som vill bygga vinkraftverk så ansågs det bland de intervjuade att tillståndsprocessen behöver bli enklare och att någon i tillståndsprocessen skall ha ett helhetsperspektiv. För att minska den lokala opinionen mot vindkraft behövs det mer information till allmänheten om hur verken påverkar miljön för de närboende. Dessutom blir personer som får vara med och påverka under tillståndsprocessen mer positiva till vindkraft. För att underlätta anslutningen till elnätet och minska denna, betydande del av investeringen efterfrågades en form av anslutningstöd från staten. Att det inte finns tillräckligt med bra mark att bygga på ansågs vara ett växande problem och inget förslag på lösning fanns oss de intervjuade vindkraftsexperterna.

Slutsatserna för denna studie är att fortsatt stöd från regeringen är nödvändig för att en fortsatt expansion av vindkraften ska vara möjlig. Den nuvarande marknaden tillhandahåller heller inte tillräckligt med incitament för att lantbrukare ska öka sin investeringstakt i vindkraft.

Main title:Vilka faktorer påverkar utbyggnaden av landbaserar vindkraft på landsbygden?
Subtitle:lantbrukarens möjligheter att bygga vindkraftverk
Authors:Jansson, Viktor and Lundin, Johan
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Andersson, Hans
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:617
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Elproduktion, elcertifikat, ekonomi, vindkraft, utbyggnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-692
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-692
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Energy resources management
Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:03 Sep 2010 11:15
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics