Home About Browse Search
Svenska


Renberg, Tobias and Romblad, Johan, 2010. Elenergi som insatsvara i lantbruksföretag : en fallstudie i hur elintensiva lantbruksföretag hanterar elenergi som insatsvara. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det finns flera typer av insatsvaror för lantbrukare, en av dem är elenergi. När priset på elektriciteten i vinter har varierat från cirka 50 öre upp till 1 400 öre per kilowattimme, kan det medföra stora konsekvenser för lantbrukare. Det här har fått många att vilja se över vilka möjligheter de har att påverka eller utnyttja detta fenomen.

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur elintensiva lantbruksföretag agerar för att hantera elenergi som insatsvara. De faktorer som analyserats närmare för att beskriva lantbrukarnas beteende är prissäkring, energieffektivisering och investeringar i egen energiproduktion. För att ta reda på det, har en kartläggning av elintensiva lantbrukare i Sverige genomförts. Därefter har både en kvantitativ och kvalitativa ansats använts för att genom intervjuer samla in relevant information för att beskriva lantbrukarnas agerande i den givna situationen.

En första intervju genomfördes med de elintensiva lantbrukare som identifierats. Resultatet visade att flertalet av dem aktivt arbetar med prissäkring i form av byte av elleverantör eller elavtal. Den främsta orsaken till arbetet med prissäkring var det rent ekonomiska perspektivet där lantbrukarnas riskprofil är avgörande. Det framgick även att lantbrukarna var benägna att minska sin elförbrukning genom att effektivisera sin utrustning. Däremot var det kostsamt för dem att genomföra denna åtgärd enbart för att förbruka mindre elenergi, utan det skedde när det var dags att förnya deras inventarier.

Från den första intervjun framkom också att några av lantbrukarna redan har byggt, eller är på väg att bygga olika typer av kraftverk för att producera energi. För att undersöka vilka drivkrafter som motiverade lantbrukarna att investera i egen energiproduktion valde författarna att utföra djupintervjuer med några av de aktuella lantbrukarna.

Resultatet av studien visar att lantbrukarna agerar som entreprenörer och ständigt söker möjligheter att utveckla verksamheten för att behålla den konkurrenskraftig. Lantbrukarnas agerande visar att energiproduktionen är ett lämpligt alternativ för att diversifiera verksamheten på gården, då den är tänkt som en långsiktig investering. Det framkom även att investeringar i energiproduktion är ett sätt att utnyttja der resurser som står lantbrukaren till buds optimal. Det är där med gårdens förutsättningar som ger utslag för vilken typ av investering som lämpar sig bäst.

Main title:Elenergi som insatsvara i lantbruksföretag
Subtitle:en fallstudie i hur elintensiva lantbruksföretag hanterar elenergi som insatsvara
Authors:Renberg, Tobias and Romblad, Johan
Supervisor:Lagerkvist, Carl-Johan
Examiner:Hansson, Helena
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:612
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:elpris, elenergi, elintensiv, lantbruksföretag, effektivisering, investering, vindkraft, biogas, elavtal
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-685
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-685
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural machinery and equipment
Energy resources management
Development economics and policies
Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:01 Sep 2010 13:40
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics