Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Thomas, 2010. Den mikrobiologiska kvaliteten på is och dryck på livsmedelsföretag i Borlänge kommun. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Food Science, Dept. of Microbiology

[img]
Preview
PDF
285kB

Abstract

Den här studien genomfördes i Borlänge kommun på uppdrag av miljökontoret kommunen. Syftet med studien var att kontrollera kvaliteten på is och dryck från livsmedelsverksamheter ur ett mikrobiologiskt perspektiv. Det har tidigare genomförts liknande studier i andra kom-muner och de studier som författaren granskat har visat att en stor del av is från ismaskiner och vatten från dispensers och barpistoler inte är av tillfredsställande kvalitet. Därför var det intressant att undersöka hur den mikrobiologiska kvaliteten på is och dryck var i Borlänge kommun.

För att undersöka detta togs det prover på is från ismaskiner och på vatten, kolsyrat vatten samt läsk från dispensers och barpistoler. Analyser av proverna gjordes av ALcontrol i Karl-stad och den analysmetod som användes var DVM002 som är ett mikrobiologiskt normalpa-ket som används för mikrobiologisk normalkontroll hos användare. Även verksamheternas rengörings- och provtagningsrutiner kontrollerades för att se om det finns samband mellan rengöring och analysresultat. Totalt togs det 48 stycken prover på 28 verksamheter och av dessa bedömdes 52 % (25 stycken) vara tillfredsställande, 38 % (18 stycken) bedömdes vara godtagbara med anmärkning och 10 % (5 stycken) bedömdes vara otillfredsställande.

De 10 % som bedömdes vara otillfredsställande innehöll koliforma bakterier och E. coli. Detta tyder på fekal förorening och att proverna kan innehålla patogena bakterier. Fyra av de fem otillfredsställande proven var av typen läsk och ett prov av typen kolsyrat vatten. De verksamheter som hade otillfredsställande analysresultat förbjöds att servera dryck tills de kunde uppvisa ett tillfredsställande analysresultat.

18 av de 28 verksamheterna bedömdes ha ändamålsenliga rengöringsrutiner medan endast fyra stycken bedömdes ha ändamålsenliga provtagningsrutiner. Att inte alla verksamheter hade tillfredsställande rengörings- och provtagningsrutiner kan öka risken att den is och dryck som serveras till konsumenten är otjänlig.

Anledningar till att 48 % av proverna inte var tillfredsställande kan vara att utrustningen är svår att rengöra, att det slarvas med rengöringen, att den personliga hygienen inte är bra samt att dricksvattnet eller syrupen som används är av dålig kvalitet.

Författaren anser att resultatet bidrar med ytterligare bevis på att en stor del av den is och dryck som serveras i Sverige innehåller ett för högt antal bakterier.

Main title:Den mikrobiologiska kvaliteten på is och dryck på livsmedelsföretag i Borlänge kommun
Authors:Olsson, Thomas
Supervisor:Jonsson, Hans and Johansson, Ingela
Examiner:Roos, Stefan
Series:Publikation / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för livsmedelsvetenskap
Volume/Sequential designation:289
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NG004 Food Control - Magister (1 year master) Programme 60 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Food Science
(NL, NJ) > Dept. of Microbiology
Keywords:Mikrobiologi, Provtagning, Is, Dryck, Kvalitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-579
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-579
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food contamination and toxicology
Language:Swedish
Deposited On:02 Aug 2010 12:00
Metadata Last Modified:07 Oct 2012 21:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics