Home About Browse Search
Svenska


Daving Götberg, Louise, 2018. New ways to distribute food : REKO-rings in Sweden. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Alternative food systems have grown increasingly for the last 20 years and are seen as a reaction to the distant relationship between consumers and the origin of food. The discussion about shorter food systems and short food supply chains (SFSCs) raises the question about finding alternative ways to organize around food systems. In recent years the use of digital ordering systems for buying food has increased in combination with the increased interest of the consumption of locally produced food. In Sweden the virtual food platform REKO-rings is growing, which connect consumers and producers both interested in selling and buying locally produced food using Facebook groups.

The master thesis has a dual aim that at one side describes the development and organization of REKO-rings and on the other hand contribute to the understanding of the motives and underpinning values producers and consumers ascribe REKO-rings in Sweden. Based on those purposes I wanted to discuss the potential of REKO-rings to contribute towards alternative ways of distributing food in Sweden.

The study used a mixed method approach combination with both qualitative and quantitative features, using an online survey and interviews with nine different REKO-rings in Sweden.

The result showed that the number of members was increasing quickly. Throughout the time of the data gathering (ca 2 months) the member share increased from 78,461 members to 92,487 members, an increase of 18 % with five new REKO-rings. It also showed that REKO-rings were an easy way to connect local businesses and consumers using a flexible and social platform of communication. The result demonstrated that REKO-rings strengthen local communities and satisfy consumers and many different types of farmers, ranging from hobby farmers to full-time farmers. The virtual food platform of REKO-rings has the possibility to grow into an extensive social movement with prospects to challenge present conventional food systems.

,

Utvecklingen av alternativa livsmedelssystem har ökat kraftigt de senaste 20 åren, som kan ses som en motreaktion till komplexa och industriella matsystem. Diskussionen om lokala matsystem och korta livsmedelskedjor (SFSCs) väcker frågan om att hitta alternativa sätt att organisera matproduktion. Under de senaste åren har användningen av digitala beställningssystem för att köpa mat ökat, samtidigt som intresset av att köpa lokalt producerad mat expanderat. I Sverige växer den virtuella matplattformen REKO-ringar, som använder Facebookgrupper för att förena konsumenter och producenter att köpa och sälja lokalproducerad mat.

Den här magisteruppsatsen genomfördes som en kombinerad kvantitativ och kvalitativ studie. Syftet med studien var att å ena sidan beskriva utvecklingen och organisationen av REKO-ringar och å andra sidan utforska de motiv och underliggande värderingar som producenter och konsumenter tillskriver REKO-ringar. Baserat på dessa syften ville jag diskutera REKOringarnas potential för att bidra till alternativa sätt att distribuera mat i Sverige.

Resultatet visade att antalet medlemmar i REKO-ringarna ökar snabbt. Under tiden studien utfördes (ca 2 månader) ökade medlemmens andel från 78 461 medlemmar till 92 487 medlemmar, en ökning med 18% och fem nya REKO-ringar tillkom. REKO-ringar var ett nytt och enkelt sätt att sälja och köpa närproducerade produkter. REKO-ringar inkluderade ett brett spektrum av typer av producenter i olika storlekar, från hobbyodlare till heltidsbönder. Konsumenterna upplevde en tydlig nytta med plattformen då den kopplade samman producenter och konsumenter på ett sätt som bidrog till att stötta lokala företag och därigenom stärka det lokala samhället. Den virtuella matplattformen REKO-ringar, har möjlighet att växa till en omfattande social rörelse som kan utmana nuvarande konventionella matsystem.

Main title:New ways to distribute food
Subtitle:REKO-rings in Sweden
Authors:Daving Götberg, Louise
Supervisor:Sandström, Emil and Hunter, Erik
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:local food system, short food supply chain, REKO-rings, local food
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10115
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10115
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Food science and technology
Language:English
Deposited On:15 Jan 2019 13:59
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics