Home About Browse Search
Svenska


Lövstaf, Elizabeth, 2018. Markpackning och rötter som en möjlig strukturförbättrare. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
571kB

Abstract

Markstrukturen är av avgörande betydelse för en grödas tillväxt och funktion. I marken sker upptaget av vatten- och näring för rötterna och en god miljö är en viktig faktor för att en växt ska utvecklas väl. Dagens jordbruk med tyngre och ökad användning av maskiner innebär större påfrestningar på marken. Markpackning är en konsekvens av det intensiva jordbruket och innebär en degradering av markstrukturen. En packad mark inverkar på alla processer i marken och rötterna får begränsad tillväxt på grund av ökat mekaniskt motstånd, minskad syretillgång och försämrat näringsupptag. Rötterna har dock också en påverkan på markstrukturen och kan gynna den. Genom tillväxten i marken skapas porer i jorden som förbättrar strukturen. De kan även ha en god effekt på strukturen genom utsöndring av exsudat som kan öka aggregering av markpartiklar. Rötterna bidrar dessutom indirekt till en förbättrad markstuktur genom att fungera som föda åt markdjur vilka kan gynna strukturen när de utsöndrar exsudat samt har en uppluckrande effekt på marken. Det är ett komplext samspel mellan markstrukturen och rötterna där varje process har en inverkan på varandra.

Syftet med uppsatsen var att undersöka huruvida rötter påverkas av markpackning och hur de kan användas för att regenerera en packad mark. Arbetet är en litteraturstudie som baseras på den mest relevanta forskningen som finns i dagsläget.

,

Soil structure is crucial for the growth and function of a plant. The water and nutrition uptake by plants occur in the soil via roots, and a good soil environment is an important factor for the growth of a plant. Today's farming with heavier and increased use of machinery causes greater loads on the soil. Soil compaction is a consequence of intensive farming and involves a degradation of the soil structure. When a soil becomes compacted it affects all processes in the soil with consequences for plant growth. The root growths become limited because of increased mechanical impedance, reduced oxygen supply and impaired nutrient uptake. On the other hand, roots influence soil structure and can potentially improve it. Roots create new pore spaces by growing through the soil, and excretion of exudates from the roots can increase aggregation of soil particles. The roots also indirectly contribute to improved soil structure as they are a food source for soil organisms that can benefit the structure through their burrowing activity or excretion of exudates.

The purpose of the paper was to investigate whether roots can be used to regenerate a compacted soil. The work is a literature study based on the research currently available in the field.

Main title:Markpackning och rötter som en möjlig strukturförbättrare
Authors:Lövstaf, Elizabeth
Supervisor:Keller, Thomas and Colombi, Tino
Examiner:Kirchmann, Holger
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2018:14
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:markpackning, rötter, markstruktur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9904
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9904
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Soil science and management
Soil biology
Soil fertility
Language:Swedish
Deposited On:25 Oct 2018 13:22
Metadata Last Modified:20 May 2020 10:53

Repository Staff Only: item control page