Home About Browse Search
Svenska


Ignerus, Maria, 2018. Läsplatta och videoanalys som pedagogiskt verktyg vid ridundervisning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
156kB

Abstract

Tablet and video analysis as an educational tool for riding lessons
Riding is a complicated sport where the rider and the horse need to communicate in harmony. The riding teacher has a complex role because the teacher needs to consider both riders and horses. The riding teacher also needs to take every student´s individual learning style in consideration when teaching students in groups. Studies have shown that when educating riders, the instruction are most often given by auditive methods. When asking students, the result showed that students experienced that they easiest understood the instructions when they were given through visually methods. Video filming is a tool that has been studied both when educating teachers and when developing jumping education for riders. The aim of this study was to evaluate video analysis with tablet as a pedagogical tool for riding education. The study was built on focus group interviews with students who had been introduced to the pedagogical tool, and individual interviews with their teachers. The goal was to collect the students and teacher’s experiences connected to the video analysis. The result showed that the students and teachers experienced that the video analysis gave the students a deeper knowledge connected to their own riding and the exercises that had been used. They also experienced that the tool could help the rider in developing a feeling connected to the implementation of the exercises and their riding skills. The disadvantages of the video analysis were that they experienced it as time consuming. The pedagogical tool was not recommended for group lessons. The conclusion was that the pedagogical tool video analysis was experienced as helpful in the aim of giving the rider a deeper knowledge about their own riding skills. It could also be helpful for specific exercises. It could also help students in the developing of a feeling that can be connected to implementation of the exercises and their riding skills. The method of using the pedagogical tool in education however need to be further developed.

,

Ridning är en sport där ryttare och häst måste kommunicera i harmoni. Ridläraren har en komplex roll där den behöver ta hänsyn till både häst och ryttare. Ridläraren förväntas kunna undervisa elever i grupp och ge alla elever en god chans till inlärning oavsett elevernas lärstil. I tidigare studier har resultatet visat att ridlärare i första hand använder sig av auditiva instruktioner men att eleverna upplever att de lättast förstod ridlärarens instruktioner då visuella instruktioner användes. Video är ett verktyg som tidigare använts under hoppundervisning för att utveckla inlärning och som ett försök till att tillgodose flera elevers lärstilar vid ridundervisning. Syftet med studien var att utvärdera videoanalys med hjälp av läsplatta som pedagogiskt verktyg vid ridundervisning. Studien genomfördes med hjälp av fokusgruppintervjuer av elever som under studien blivit introducerade till det pedagogiska verktyget under lektionstid samt enskilda intervjuer med undervisande lärare för de elever som deltog. Syftet var att utläsa hur eleverna och lärarna upplevde videoanalys som pedagogiskt verktyg samt om det påverkade lektionsmiljön. Resultatet av studien visade att eleverna och lärarna upplevde att videoanalysen gav eleverna en djupare kunskap kring sin egen ridning samt kring de övningar som använts och att det kunde hjälpa eleverna att sammankoppla en ridkänsla med utförandet av en övning. Videoanalysen upplevdes dock som tidskrävande och ansågs inte som lämpligt vid gruppundervisning om grupperna bestod av fler än två elever. Slutsatsen som drogs var att elever och lärare upplever det pedagogiska verktyget videoanalys med hjälp av läsplatta som ett hjälpmedel vid ridundervisning då de ger eleverna en större helhetsbild och kan ge eleverna en större förståelse för detaljer och utveckla elevernas ridkänsla kopplat till ridningens utseende. Både elever och lärare upplever att det pedagogiska verktyget är väl anpassat till privat ridundervisning. Beroende på elevens utbildningsnivå kunde en problematik ses gällande det självständiga arbetet som eleverna genomförde under den lektionstid de inte blev filmade eller instruerade.

Main title:Läsplatta och videoanalys som pedagogiskt verktyg vid ridundervisning
Authors:Ignerus, Maria
Supervisor:Lundesjö Kvart, Susanne
Examiner:Thorell, Gabriella
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K88
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:ridsport, inlärning, lärstil, häst, teknisk utrustning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9699
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9699
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Education
Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:07 Sep 2018 13:22
Metadata Last Modified:21 Feb 2019 07:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics