Home About Browse Search
Svenska


Skalstad, Sofie, 2018. Knappast en kedja sammanträffanden : hur samhällsentreprenörskap kan bli en BMX-hall i Heby. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I den uppländska orten Heby finns sedan några år tillbaka en BMX- och skatehall. Hallen initierades av en 13-årig hebybo och uppfördes tack vare att flera människor i både ideell- och offentlig sektor arbetade gemensamt mot målsättningen att etablera en ny mötesplats för unga på orten. Utifrån exemplet i Heby syftar den här uppsatsen i landsbygdsutveckling till att undersöka hur olika aktörer skapar och påverkar varandras handlingsutrymme i en lokal utvecklingsprocess. Uppsatsen anlägger även ett entreprenörskapsperspektiv och undersöker om processen med BMX-hallen kan vara exempel på lyckat samhällsentreprenörskap. För att ta reda på både hur idén till BMX-hallen och processen med uppförandet av den samma växte fram, samt hur dagens verksamhet ser ut, genomfördes intervjuer med personer med anknytning till cykelhallen samt observationer av aktiviteterna där i. Engagemanget kring hallen tycks ha minskat snarare än vuxit med åren, både bland de cyklande unga, och deras föräldrar. Verksamheten är beroende av att ett fåtal individer lägger många ideella timmar. Trots det finns en BMX- och skatehall som beskrivs hålla världsklass. Med stolthet berättar både användare och personer runt hallen hur den regelbundet lockar åkare från stora delar av Mellansverige och internationella utövare.

Entreprenörskap kan inte förstås och förklaras genom att enbart titta på en eller några individer som tycks kunna kallas för entreprenörer, utan är en process som är beroende av hur människor interagerar med varandra och det sammanhang de finns i. I Heby hade de inblandade parternas samspel stor betydelse för hur processen kring BMX-hallen tog form. Samspelet har även haft betydelse för hur resultatet av entreprenörskapet, själva hallen och engagemanget kring den, sedan har förvaltats.

Main title:Knappast en kedja sammanträffanden
Subtitle:hur samhällsentreprenörskap kan bli en BMX-hall i Heby
Authors:Skalstad, Sofie
Supervisor:Cras, Patrik
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:samhällsentreprenörskap, handlingsutrymme, socialt kapital, BMX-hall, lokal utveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9662
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9662
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Public administration
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2018 12:02
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics