Home About Browse Search
Svenska


Palmgren, Josefine, 2018. Vet du vad, vi kan inte bete oss hur som helst : män som organiserar sig för jämställdhet. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
626kB

Abstract

Denna studie utforskar två lokalgrupper i den ideella rörelsen MÄN för jämställdhet. MÄN har vuxit snabbt i samband med #MeToo-kampanjen. Med utgångspunkt i att män som grupp behöver engageras i arbetet att uppnå ett jämställt samhälle, är det relevant att undersöka hur manliga medlemmar i en feministisk organisation upplever sitt deltagande. Mina frågeställningar är: (1) Hur arbetar föreningen MÄN i Roslagen och Uppsala? (2) Vilka drivkrafter lyfts fram som betydelsefulla för männen som organiserar sig i MÄN? (3) Vem engagerar sig i MÄN Roslagen och MÄN Uppsala? Jag har använt mig av begreppen socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital samt nya sociala rörelser. Mitt empiriska material består av fem semistrukturerade intervjuer samt en observation från en av MÄN:s nätverksträffar. Informanternas berättelser visar få skillnader mellan deras upplevelser beroende på ort. Resultatet visar att drivkrafter till att engagera sig handlar om en önskan att förändra sig själv och andra. De som engagerar sig har ofta högre utbildning. Båda lokalgrupper finner svårigheter i att aktivera sina medlemmar. Roslagen framhäver vikten av personliga kontakter medan Uppsala istället betonar vikten av stora sammanhang och samarbete med andra föreningar.

Main title:Vet du vad, vi kan inte bete oss hur som helst
Subtitle:män som organiserar sig för jämställdhet
Authors:Palmgren, Josefine
Supervisor:Jonsson, Ylva
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:män och jämställdhet, nya sociala rörelser, kulturellt kapital, socialt kapital, ekonomiskt kapital
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9696
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9696
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Soil science and management
Language:Swedish
Deposited On:07 Sep 2018 10:05
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics