Home About Browse Search
Svenska


Nordlund, Izabel, 2018. ”Varför hamnar allting där nere?” : lokalinvånares syn på vattenkraftsetableringen i Lilla Lule älv. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
427kB

Abstract

Vattenkraften utgör en stor del av Sveriges elproduktion och det är en stabil elförsörjning. Stora delar av produktionen kommer från Luleälven som började byggas ut redan i början på 1900-talet. För att ta reda på hur lokalinvånare ser på vattenkraftetableringen har fyra informanter som levt kring älven intervjuats. De beskriver ett blomstrande samhälle under etableringsfasen där ökat invånarantal ledde till ökad service. De beskriver också många negativa konsekvenser som etableringen har fört med sig så som svaga isar och sämre fiske, men också ojämna vattennivåer som påverkar vattenmiljöer och skapar lerfält.

Undersökningen visar att Luleälven har haft en viktig betydelse för människor som levt kring den. Innan vattenkraftsetableringen har älven fungerat som en plats för rekreation och haft ett rikt fiskeliv som försörjt flera hushåll. Det finns en sorg över att älven har tystnat men eftersom etableringen skedde under en tid då människor hade större respekt och tilltro på myndigheters beslut motsatte sig ingen den. Studien visar att lokalinvånare upplever att det har skett en maktförskjutning då de menar att de fått större utrymme att motsätta sig beslut och att deras röster blir hörda i större utsträckning. Flera informanter hävdar att vattenkraftsetableringen inte hade kunnat gå tillväga på samma sätt idag.

I uppsatsen presenteras lokalinvånarnas syn på Sveriges landsbygdspolitik genom en studie av vattenkraftsetableringen. En analys av deras svar visar att de anser att vinsterna från naturresurser i norra delarna av landet hamnar i de södra. De känner sig svikna av staten och upplever att Vattenfall dragit sig tillbaka från bygden vilket exemplifieras när 32 arbeten flyttas från Jokkmokk till Indien. Diskussionen kring Letsi pilotprojekt, med syfte att återfå vatten i en torrlagd älvfåra i Lilla Lule älv, handlar om att lokalsamhället vill få någonting tillbaka för vad de anser ha betalat för vattenkraftsetableringen. Genom att använda begreppet industriell kolonialism i den här undersökningen synliggör det problematiken som följde när Sverige skulle moderniseras. Tillgången på naturresurser fanns i norra Sverige och därför föll valet på området.

,

Hydropower is the substantial source for the Swedish production of electricity, and it is a convincing electric power supply. The Lule river is the main production area. The river was expanded in the early 20th century, and hydroelectric plants were constructed until 1960s. In order to investigate how local people reacted and reacts to the establishment I have met four people, living along the river. They described a prosperous society during the establishment and during the expansion of the hydroelectric power with increasing number of people living in the area and higher service. The informants also describe many negative consequences due to the establishment, for example thin ice and destroyed fishing. The difference in water level effects not only the fishes, but also the ground, which becomes all covered in mud when the water is low. Hence the recreation value is gone.

This investigation shows the importance of the river for people living along it. Before the establishment of hydropower, the Lule river provided people not only with fish but also had a significant impact on the living conditions and recreation. Therefore, people became sad as the river quieten. Since the establishment occurred during times when people had great respect and a trust in the government they did not oppose it. Many informants are convinced that this would not happen today. According to this study, local people argue there has been a shift of structure towards a better chance to disagree and be heard.

The thesis provides opinions from the local people about political decisions for rural areas about hydropower establishments. An analysis of their answers shows that all economic profits from natural resources in northern Sweden will end up in the more urban areas in the south of Sweden. They feel betrayed and abandoned. Recently Vattenfall, the Swedish electricity supplier, closed down an office in Jokkmokk and 32 jobs were moved to India. A discussion about the power plant of Letsi focus on how to return the water to a drained lode to reduce the environmental effects of the outflow channel, and in a way compensate the local people for their loss. In this investigation the words; industrial colonization makes the problems with Swedish industrial modernization visible. Natural resources were predominated in the northern parts of Sweden and therefore the choice was easy to colonize

Main title:”Varför hamnar allting där nere?”
Subtitle:lokalinvånares syn på vattenkraftsetableringen i Lilla Lule älv
Authors:Nordlund, Izabel
Supervisor:Päiviö Sjaunja, Eva-Lotta
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:vattenkraft, lokalinvånare, landsbygd, Lilla Lule älv, Letsi, industriell kolonisation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9659
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9659
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Energy resources management
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2018 11:18
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics