Home About Browse Search
Svenska


Menjivar Dominguez, Joakim, 2018. I skuggan av gruvindustrin. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
609kB

Abstract

Gruvindustrin är en av de största verksamheterna och arbetsgivarna i hela Australien. Gruvindustri innebär många olika saker men i denna studie ligger fokus på kolgruvindustrin. Framförallt blomstrade kolindustrin i hela landet under 70/80-talet. Många gånger vid mindre landsbygdsorter. Än idag förflyttar sig stora mängder människor till gruvorterna i hög takt och en rörelse på människor sker dagligen. Grupper och gemenskaper uppstår i alla möjliga tänkbara nivåer på alla möjliga plan. Listan kan göras lång med alla olika gruvarbetare, Fly-in-flyout (FIFO)-arbetare, gruvarbetare från andra städer, andra länder etc. som lever och arbetar sida vid sida. En industri som periodvis fluktuerar mycket kan låta ovisst när många är så beroende av den. En bakomliggande ekonomi med internationella kolpriser som kan vara avgörande på olika sätt för hur stor befolkningsmängd vissa landsbygdsstäder har. Människor argumenterar för att det är en bakomliggande faktor för den transienta befolkningen (människor som bor korta perioder på olika platser) som numera inte ifrågasätts. Tidigare har den transienta befolkningen ifrågasatts i högre grad eftersom det har varit en central fråga i utvecklingen för landsbygdsorter som Emerald. Även om de bästa förutsättningarna inte alltid finns, är det starka band mellan olika gemenskaper som skapar en känsla av att alltid vara hemma oavsett vilken geografisk plats gruvarbetaren befinner sig på. Ett hemma som inte alltid är kopplat till den fysiska platsen formar individer över tid. En grund i skapandet av olika identiteter som är kopplade till platsen, men grundar sig återigen inte i högsta grad av den fysiska staden. Snarare en gruvnäring med samhörighet mellan människor som skapar identitet.

,

The mining industry is one of the largest businesses and employers throughout Australia. Mining industry involves many different things, but in this study the focus is the coal mining industry. The coal industry flourished throughout the country during the 70's / 80's, many times, close to smaller towns in rural areas. Large numbers of people are still moving at a high pace to these mining locations, and a movement of people happens on a daily basis. Communities are created on all imaginable levels on all possible scales and in different ways. The list goes on with all the different miners, fly-in-fly-out (FIFO) workers, miners from other cities, other countries, etc. who live and work side by side. An industry that periodically fluctuates a lot can sound uncertain when many are so dependent on it. An underlying economy with international coal prices can be decisive in different ways for the size of the population of rural areas. People argue that it is an underlying factor for the transient population (people that lives short periods of time in different places) that is not currently being questioned. Previously, the transient population has been questioned to a greater extent as it has been a central issue in rural development in smaller cities such as Emerald. Although the best conditions are not always available, there are strong ties between different communities that creates a sense of being at home no matter what geographic location the mine worker is at. Being at home is not always connected to the physical site that shapes individuals over time. A base in the creation of different identities associated with the site, but again, not found in the physical city. Rather, it is the mining industry that is the link between people that create identity.

Main title:I skuggan av gruvindustrin
Authors:Menjivar Dominguez, Joakim
Supervisor:Green, Carina
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Fly-in-fly-out (FIFO), platsidentitet, community, transient befolkning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9695
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9695
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural population
Language:Swedish
Deposited On:07 Sep 2018 09:55
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics