Home About Browse Search
Svenska


Åberg, Emilie, 2018. Hype, hot eller möjlighet? : en analys av blockkedjeteknik för livsmedelskedjan och dess potentiella inverkan på svenska primärproducenter.. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
420kB

Abstract

Livsmedelskedjorna blir allt mer komplexa och matfusk och kontaminerade livsmedel orsakar sjukdomar, ekonomiska förluster och påverkar kundernas förtroende för livsmedelsindustrin negativt. Blockkedjebaserade lösningar för ökad spårbarhet och transparens är en ny, mycket omtalad teknologi. Det är dock svårt att som lekman sätta sig in i huruvida denna teknologi håller vad den lovar, samt vilka konsekvenser det i så fall kan ha för de olika aktörerna i livsmedelsproduktionskedjan. Arbetet består av en Swot-analys och en litteraturstudie där blockkedjeteknologin för produktionskedjor först analyseras och sedan diskuteras utifrån dess potentiella påverkan för den svenska primärproducenten. Dessa producenter har idag en svag ställning på marknaden, med prispress ifrån handeln, och ökande import såväl som livsmedelskedjornas egna varumärken att konkurrera med, samt problem att föra fram och verifiera sina kvalitetspåståenden, mervärden och sina varumärken. Stora livsmedelkedjor och grossister runt om i världen investerar nu i blockkedjeteknologi. Om dessa aktörer driver fram ett införande av denna teknik i kedjan kan detta påverka primärproducenten på en rad sätt. Dels kan matsäkerhetsrisker minska, det kan bli lättare att styrka olika kvalitetspåståenden och att föra fram sina mervärden till slutkund. Andra stora trender som Internet of Things, Big Data och Smart Agriculture kan samverka med den ökade transparens som blockkedjan kan föra med sig, och skapa nya möjligheter när primärproducenten får spela huvudrollen i “berättelsen om produkten”. Samtidigt innebär ökad transparens att nya frågor uppstår som primärproducenten bör fundera på, när kunder och andra aktörer får tillgång till stora informationsflöden och ökad insyn i livsmedelskedjan.

,

Food supply chains are growing more complex, and food fraud and food safety concerns are causing health issues, economic losses, and negatively affecting consumer trust in the food industry. Blockchain applications for enhanced traceability and transparency are a new, much hyped technology. For the layperson it can be difficult to assess whether the technology delivers on its many promises, and, if it does, what the consequences may be for different actors in the supply chain. This work consists of a SWOT analysis and a literature review, where the potential for blockchain technology to enhance supply chains is first analysed, and then discussed from the perspective of its possible effect on the Swedish primary producer. These producers are today facing a weak position in the market, with price pressure from retailers, increased imports as well as large food retailer’s own brand products to compete with, as well as difficulty verifying and making visible their quality claims, added value propositions, and brands. Other important trends, such as The Internet of Things, Big Data, and Smart Agriculture, could combine with the increased transparency made possible through blockchain, and open up new opportunities for primary producers as they start to play the leading role in "the story of the product". At the same time, more transparent supply chains will bring with them new questions to be considered, as customers and other actors gain access to large information flows and more insight into the food system than ever before.

Main title:Hype, hot eller möjlighet?
Subtitle:en analys av blockkedjeteknik för livsmedelskedjan och dess potentiella inverkan på svenska primärproducenter.
Authors:Åberg, Emilie
Supervisor:Uggla, Madeleine and Nordmark, Lotta
Examiner:Peterson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:distributed ledger, tangle, IoT, IOTA, farmer, Agtech
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9651
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9651
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Trade, marketing and distribution
Food contamination and toxicology
Language:Swedish
Deposited On:01 Aug 2018 09:33
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics