Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Sandra, 2018. The practice of recycling : understanding people´s motivations and barriers. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
646kB

Abstract

The problem of waste has grown into one of today's biggest environmental problems affecting both humans and the environment. Because of a growing world population, continued economic growth and more unsustainable consumption patterns, more waste is being generated, and more resources are being used. Today, Sweden has a large and well-developed waste management system and a high recycling rate. However, problem still exists. In Sweden there is still a lot of material that is not recycled but rather thrown in the trash and a lot of material that are sorted wrong at the recycling stations. According to studies in Sweden, there exist lack of knowledge about how to recycle correctly and a great deal of uncertainty about recycling and the process. This study investigates people’s recycling behaviour by investigating how and why people are recycling or why they do not, and what barriers and motivations people have for recycling. The data was collected by conducting 17 interviews in 17 different households in a medium-sized municipality in southwestern Sweden. The analysis builds on a practice-based approach which helped study recycling not only through interviews but also through observing recycling as a social practice. The result showed that factors like access, availability, and knowledge are both barriers and motivations for people. There is a need for more closeness and availability to recycling facilities and more knowledge is needed about recycling, specifically on how to recycle in the right way and why. The study also indicates that knowledge and awareness about the environment influences peoples recycling behaviour and is also a common motivation for people. Feeling good and doing something that other people do was also a motivation and for why people recycle. This study contributes to a deeper understanding and broader insight into the behaviour of recycling. It can help to organize, describe, and explain environmental behaviours like recycling and as well improve future work with waste management and recycling.

,

Sverige har idag en stor och välutvecklad avfallshantering och en hög återvinningsgrad jämfört med många andra länder, men det finns fortfarande problem. Problemet med avfall har vuxit till ett av dagens största miljöproblem och påverkar både människan och miljön. På grund av en växande världsbefolkning, fortsatt ekonomisk tillväxt och mer ohållbara konsumtionsmönster genereras mer avfall och fler resurser används. I Sverige finns det fortfarande mycket material som inte återvinns och som istället kastas i soporna och mycket material som sorteras fel vid återvinningsstationerna. Enligt studier i Sverige saknar många människor kunskap om återvinning och det finns även en stor osäkerhet om återvinning och processen. Denna studie undersöker människors återvinningsbeteende, genom att studera hur människor återvinner, samt varför och varför de inte gör det, samt vilka hinder och motivationer människor har för återvinning. Studien bygger på 17 intervjuer i 17 olika hushåll i en medelstor kommun i sydvästra Sverige. Analysen bygger på teorier om sociala praktiker som bidrog till att studera återvinning genom intervjuer men också genom att observera återvinning som en social praktik. Resultatet visade att faktorer som tillgänglighet och kunskap både är hinder och motiv för människor. Det behövs mer närhet och tillgänglighet till återvinningsanläggningar och mer kunskap om återvinning, specifikt om hur man återvinner rätt och varför. Studien indikerar också att kunskap och medvetenhet om miljön påverkar och är en motivation för att människor ska återvinna. Att känna sig bra och duktig och göra något som andra gör var också ett motiv och en anledning att återvinna. Denna studie bidrar till en djupare förståelse och bredare inblick i återvinnings beteendet. Det kan i framtiden hjälpa till med att organisera, beskriva och förklara miljöbeteenden som återvinning och även förbättra det framtida arbetet med avfallshantering och återvinning.

Main title:The practice of recycling
Subtitle:understanding people´s motivations and barriers
Authors:Nilsson, Sandra
Supervisor:Powell, Stina
Examiner:Holmgren, Sara and Hallgren, Lars
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NM026 Environmental communication and management - Master's programme
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:recycling, behaviour, practice theory, barriers, motivations
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9454
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9454
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Processing of agricultural wastes
Language:English
Deposited On:29 Jun 2018 13:13
Metadata Last Modified:20 May 2020 10:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics