Home About Browse Search
Svenska


Henriksson, Yvonne, 2007. En renässans för kallväxthuset. SLU, Dept. of Crop Science, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Crop Science

[img]
Preview
PDF
501kB

Abstract

The unheated greenhouse was originally a development from orangeries in the 1700th century and in 1930 and 1940 in blocks of greenhouses in the province of Scania. Today unheated greenhouses are used in permaculture, in the"eco villages" and in commercial culturing. Of the total Swedish commercial greenhouse area is today 8 % used as unheated greenhouses (SJV).
This essay is based on the acceptance that unheated greenhouses will have a renaissance as production units.
In the light of the today's debate about energy – and environment and the condition concerning this, the unheated greenhouse becomes an alternative.
The purpose of this essay is to make an arguing synopsis about unheated greenhouses for using in acting as teacher, consultant and inspirer and also for taking part of the acceptance as "for" or "against".
The information is based on literature studies and information gathered with the keywords unheated greenhouse, coolhouse, coldhouse, greenhouse, type of greenhouse, orangery, greenhouse cultur, swedish greenhouse culture and permaculture, data gathering through SCB/SJV and by interviews with persons in the garden branch.
My conclusion is that the unheated greenhouse could have a renaissance as a production unit.
In this context it is important to give cultivators of greenhouses with experiences of unheated greenhouses great possibilities to share their knowledge, and through education possibility to change attitudes concerning unheated greenhouses.

,

Kallväxthuset som odlingshus utgjordes förr av orangerierna och av de s.k. ”tomatblockhusen” på 1930- och 40-talen i Skåne. Idag utnyttjas kallväxthus inom kommersiell odling och permakultur, ekobyar. Av total växthusareal idag står ouppvärmda växthus för c 8 % (SJV 2005).
Detta examensarbete utgår från antagandet att kallväxthuset kommer att få en renässans som odlingshus.
Mot bakgrund av dagens energi – och miljödebatter, som påverkar användandet av växthus i odlingssammanhang, är ouppvärmda hus s.k. kallväxthus ett alternativ.
Syftet med detta arbete är att ta fram ett argumenterande faktaunderlag, som kan användas i rollerna som lärare, konsulent och inspiratör, samt i ställningstagandet till antagandet.
Studierna baseras på litteratur och information via sökorden kallväxthus,unheated greenhouse, coolhouse, coldhouse, växthus, växthustyper, orangeri, växthusodling, svensk växthusodling och permakultur, datainsamlingar via SCB/SJV samt genom intervjuer av personer i trädgårdsbranschen.
Min slutsats är att kallväxthuset bör få en renässans som odlingshus. Viktigt i detta sammanhang är att ge odlare med erfarenhet av kallväxthus goda möjligheter att dela med sig av sina kunskaper och att genom undervisning ges möjlighet till attityd förändring inför kallväxthuset som odlingshus.

Main title:En renässans för kallväxthuset
Authors:Henriksson, Yvonne
Supervisor:Karlen, Helena
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom trädgårdsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:10
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:TRING Horticultural Management (admitted before 2004) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Crop Science
Keywords:växthus, växthustyper, orangeri, växthusodling, permakultur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9044
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9044
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant structure
Language:Swedish
Deposited On:22 Nov 2017 12:06
Metadata Last Modified:14 Feb 2019 09:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics