Home About Browse Search
Svenska


Ekenstierna, Birger, 2004. Fruktkvalitet inom äppelodlingen : en studie av och för Äppelriket Österlen. SLU, Dept. of Crop Science, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Crop Science

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The main purpose of this Master Thesis has been to investigate issues concerning apple fruit quality in orchards of Äppelriket Österlen. The goal has been to develop a document, for future benefit towards growers and company management in the production of high quality apples.In order to investigate main issues of fruit quality, focus has been on statistics concerning apple varieties, age of the apple trees, new planting, orchard size and growers opinions. Nine growers have been interviewed to investigate opinions and contribution of different growing techniques to increased fruit quality.
The investigation showed high age of the trees in production and low rate of planting of new trees. Differences in fruit quality were highest between small orchards. Most growers were satisfied with their fruit quality and with their own measures made to improve it. Differences in fruit quality were mainly due to accuracy in growing measures and time available for work. Future goals and planning in the orchard, with education and knowledge were also important factors to achieve high quality. Roughly, two types of growers were identified: growers who invest in their orchards and growers who do not. The economic pressure will, on short-term basis, be hardest on orchards with continuously investments. This is due to new, harder sorting rules within the organisation. Applying the IP-system is another important issue concerning quality as well as the confidence between grower and consumer. The recruitment of new growers should continue in order to ensure future investments and contribution of new knowledge in the company.

,

Syftet med examensarbetet har varit att undersöka vilka faktorer och åtgärder som berör
fruktkvalitet inom äppelodlingen för Äppelriket Österlen ekonomisk förening. Målet har varit
att ta fram en skrift, till godo för odlare och företaget i framtida produktion av kvalitetsfrukt.
För att undersöka hela kvalitetsbegreppet har statistiska siffror och relevanta fakta undersökts
kring äppelsorter, trädålder, föryngringsplantering, sorteringskvalitet, odlingsstorlek,
odlingsteknik och odlarnas åsikter om kvalitet. Odlingstekniska åtgärder för att förbättra
fruktkvaliteten och odlarnas åsikter om dessa har undersökts med intervjuer av åtta odlare
inom Äppelriket.
Undersökningen visade relativt låg nyplanteringstakt och liten föryngring av ett redan
gammalt äppelträdsbestånd. Kvalitetsskillnader fanns framför allt mellan mindre odlingar. Det
identifierades en tydlig skillnad mellan två odlargrupper; de som investerar i sin odling och de
som inte gör det. De flesta odlare var nöjda med sin kvalitet och sina åtgärder för att uppnå
högre kvalitet. Kvalitetsskillnaderna berodde till stor del på noggrannheten och rätt tidpunkt
för utförandet av odlingstekniska åtgärder. Tydligare mål och planering av odlingen verkade
också ge bättre resultat, liksom utbildning och kunskap. Att hårdare sorteringskriterier nu
tillämpas inom föreningen, kommer att leda till kortsiktig hårdare ekonomisk press på de
odlare som har nyinvesterat i sina odlingar. IP-systemet utgör också en kvalitetsfaktor i
förtroendet gentemot konsumenter. Nyrekryteringen av odlare bör fortgå för att säkra tillflöde
av kunskap och kapital till föreningen.

Main title:Fruktkvalitet inom äppelodlingen
Subtitle:en studie av och för Äppelriket Österlen
Authors:Ekenstierna, Birger
Supervisor:Nordström, Birgitta
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom Hortonomprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2004:19
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:YHORT Horticultural Science Programme (admitted after 2000 and before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Crop Science
Keywords:fruktkvalitet, fruktkvalité, äpplekvalitet, äppelodling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8905
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8905
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant physiology - Growth and development
Faculties > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Language:Swedish
Deposited On:17 Nov 2017 09:14
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 11:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics