Home About Browse Search
Svenska


Åkesson, Erik, 2005. Majs till mogen skörd. SLU, Dept. of Crop Science, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Crop Science

[img]
Preview
PDF
169kB

Abstract

Corn is an important food and feed crop in the world, in Sweden it's up till now grown
on limited acreages mainly for silage. But I think it can get more important if you can
grow it also for grain, because it's a good animal feed for example, for life stock-, pigsand
poultry. On of corns advantage is that it can produce the same amount of dry matter
as for example wheat, barley and rise but with 25% less water.
I will examine if it possible to grow corn for grain production in the south of Sweden. I
made also an economic analyse for crop.
The research is placed in the south of Halland, were I've grown two different varieties
of corn on a total area of 5,4 hectare. The name of the varieties is Birko and Avenir.
They are both early, one way hybrid with high starch and good stalk strength.
The corn got 129 kg nitrogen, 28 kg phosphorus and 100 kg potassium. The plant
nutrition was given as liquid manure, start nutrition with mineral fertilizers and Nitrogen
27 sulphur. The planting time was the 28 of April, when the soil temperature was 8-
10°C. It was planted 4 cm deep with 75 cm between the rows. Two different plant
protections were done, one for Oscinella frit and weeds and on only for weeds. The
weeds was fight against two more times but then on a mechanical way. The corn was
harvested the 15 of November when the moister was 40%.
Because of the windy May with several nights with frost and the rainy and cold June and
July there was a big variation in yield within the field.
I used a regular combine for harvest and got an acceptable result with not too much
losses, a clean grain and not too many damage kernels. At the hectare where I got the
highest yield the variety Avenir was grown, it gave gross margin on 1843 SEK.
Because of the rainy fall the moister the grain was high and it became infected with
fungus, witch meant that it could not be used as domestic animal feed. Instead it was
sold as wild pigs feed.
My most important conclusion of the research is that it's possible too grow corn for
grain production in the south of Sweden. But the weather is an important factor if you
are going too succeed or not.

,

Majsen är en viktig livsmedels- och foderspannmålsgröda i världen, i Sverige har den
inte en så betydande roll. Men jag tror den kan få en viktigare roll om man kan odla den
här eftersom den är ett utmärkt fodermedel i bland annat nöt, svin och kycklingfoder. En
av majsens fördelar är att den kan producera lika stor torrsubstans mängd som
tillexempel vete, korn och ris fast med 25% mindre vatten.
Jag ville undersöka om det var möjligt att odla majs till mogen skörd i södra Sverige.
Vidare har jag tagit fram en bidragskalkyl för odlingen.
I försöket som är förlagt i södra Halland, har jag odlat 5,4 hektar majs fördelat på två
olika sorter. Sorterna heter Birko och Avenir och är tidiga envägshybrider med hög
stärkelsehalt och en bra stjälkstyrka. Majsen tillfördes totalt 129 kg kväve, 28 kg fosfor
och 100 kg kalium. Växtnäringen tillfördes i form av en flytgödselgiva, en
startgödselgiva samt en N 27 svavelgiva. Såtidpunkt var den 28 april, då var jordtempen
8-10°C. Den såddes 4 cm djupt och på ett radavstånd på 75 cm. Det utfördes två stycken
växtskyddsåtgärder en mot fritfluga och ogräs, samt en mot bara ogräs. Ogräset
bekämpades ytterligare två gånger men då på mekanisk väg. Skördtidpunkten var den 15
november då höll majsen ca 40% i vattenhalt.
Skörderesultatet var mycket varierande beroende på den blåsiga maj med flera
frostnätter, samt det myckna regnandet under juni och juli månad. Jag använde mig av
en konventionell skördetröska som gav ett helt acceptabelt resultat både vad det gäller
spill, renhet och skadade kärnor. Det bäst avkastande hektaret där sorten Avenir odlades
gav ett TB1 på 1843 kr.
Den fuktiga väderleken under hösten gjorde att majsen drabbades av Fusarium vilket
ledde till att den inte gick att använda till husdjursfoder. Istället såldes den som bland
annat vildsvinsfoder.
Min viktigaste slutsats av försöket var att det går och odla majs till mogen skörd i södra
Sverige. Men att vädret har en stor betydelse vad det gäller resultatet.

Main title:Majs till mogen skörd
Authors:Åkesson, Erik
Supervisor:Svensson, Gunnar
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2005:74
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Crop Science
Keywords:majsodling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8912
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8912
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Cropping patterns and systems
Faculties > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Language:Swedish
Deposited On:17 Nov 2017 09:57
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 10:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics