Home About Browse Search
Svenska


Clase, Ditte, 2004. Varför finns det så lite svensk ekologisk frukt? : probleminventering av den svenska ekologiska fruktbranschen. SLU, Dept. of Crop Science, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Crop Science

[img]
Preview
PDF
635kB

Abstract

Out of totally 1862 hectares of the Swedish fruitacerage, only 142 hectares are cultivated
according to the EU-standards for organic farming. Only 73 hectares are connected to the
Swedish control organisation KRAV. Therefore only fruit from this acreage can be sold as
organic.

The aim of the study was to further investigate the organic fruit production regarding
cultivation, market and firm strategy.

Through interviews with 36 fruitproducers the situation for organic fruit and the companies
were examined. Most of the companies are old and small with an average of 2 hectares. The
major problems are apple scab (Venturia inaequalis), apple fruit moth (Argyresthia
conjugella) and weeds. These problems constitute an obstacle for further development of the
organic fruit production.

The individual and the attitude towards the company and the product also play an important
part. Many growers focus on producing high quality fresh fruit to compete with conventional
fruit. Refining the fruit and offering new products can probably make the market for organic
fruit wider, and tempt more growers to cultivate organic fruit.

Four importers of fruit and vegetables were also interviewed. According to them there is a
demand for organic fruit. The customers do not specifically ask for Swedish organic fruit, but
the consumer would probably choose Swedish fruit rather than imported if there was a
possibility to choose.

The growers themselves suggest that a better communication between market, research and
growers is desirable. There is also a lack of contact among the growers themselves. It would
strengthen the organic growers to unite to be able to better market the products and to
exchange information and knowledge.

Describing Porters Diamond Model opened the study and the Swedish fruitmarket was
examined from the model. There are shortcomings in the branch concerning Related and
Supporting Industries, Firm Structure and to an extent Demand Conditions. The Balanced
Scorecard has also been accounted for in the study. A conclusion is that the Balanced
Scorecard can give a solid ground of factors important for the companies.

,

Av Sveriges 1862 hektar fruktodling är endast 142 hektar odlade efter EUs regler för
ekologisk odling. Av dessa är 73 ha anslutna till KRAV, vilket innebär att det är frukt från
denna areal som får marknadsföras och säljas som ekologisk idag. Produktionen av svensk
ekologisk frukt är således liten och frukten säljs ofta direkt från gården eller via lokala butiker
och når inte ut till de större dagligvarukedjorna. Eftersom det finns en efterfrågan på
ekologiska produkter vore det intressant att veta varför inte större arealer med ekologisk frukt
odlas i Sverige.
Syftet med arbetet var att, med odlaren som utgångspunkt, göra en probleminventering inom
ekologisk fruktodling vad gäller odling, marknad och företagsstyrning.
Via intervjuer med 36 odlare (29 som odlar ekologiskt och sju som odlar enligt IP-modellen
eller konventionellt) undersöktes odlarnas syn på ekologisk fruktodling och företagsstyrning.
De flesta odlingar idag är små, äldre odlingar med en medelstorlek på 2 hektar. Det finns
odlingstekniska problem som ännu inte är helt lösta bl.a. skorv, rönnbärsmal och ogräs, vilket
är ett hinder för en vidare utveckling eftersom många odlare inte vågar investera i nya
odlingar om de inte kan vara säkra på att få avkastning på investerat kapital. Detta kan vara en
anledning till att arealerna är små och att det flesta odlingar är gamla som ställts om.
Individen själv och inställningen till företaget och produkten spelar också en stor roll. De
flesta odlare fokuserar på att få fram frukt av hög kvalitet som ska konkurrera med den IPeller
konventionellt odlade frukten. Eftersom odlaren får ett merpris för ekologisk frukt av
god kvalitet är målet för många odlare att kunna leverera just ekologisk färsk frukt. Men detta
kanske inte är den rätta vägen. Vidareförädling av frukten för att få ut ett bra pris för sekunda
frukt och dessutom erbjuda nya produkter kan vara ett sätt att få ut den ekologiska frukten på
marknaden.
Fyra inköpare av frukt och grönt intervjuades också. Enligt dessa finns det en efterfrågan på
ekologisk frukt, och även om det inte finns några större volymer svensk ekologisk frukt så är
de intresserade av att köpa. Det är inte kvantiteterna som är viktigast utan kontinuitet och
kvalitet. Inköpare menar dock att det inte finns en specifik efterfrågan på svensk ekologisk
frukt, men menar att många kunder säkert valt denna framför importerad ekologisk frukt, om
konsumenten står inför valet i fruktdisken.
Odlarna själva anser att det behövs en bättre kommunikation mellan marknad, forskning och
dem själva, men också en bättre kommunikation odlare emellan. Det skulle stärka den
ekologiska fruktodlarkåren att enas för att kunna marknadsföra produkterna bättre och
sinsemellan utbyta information och kunskap.
Studien inleddes med att beskriva Porters diamantmodell och utifrån denna undersöka den
svenska ekologiska fruktbranschen. Det finns brister i branschen vad gäller relaterad och
stödjande industri, företagens struktur och till en viss del även efterfrågan. Även idéen med
balanserat styrkort har redovisats i arbetet. Genom att analysera sitt företag och marknaden
för ekologiska produkter kanske odlaren kan finna nya mål att arbeta mot. Det balanserade
styrkortet kan ge odlaren en bra grund för vilka faktorer som är viktiga för just hans/hennes
företag.

Main title:Varför finns det så lite svensk ekologisk frukt?
Subtitle:probleminventering av den svenska ekologiska fruktbranschen
Authors:Clase, Ditte
Supervisor:Ekelund Axelson, Lena
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom Hortonomprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2004:29
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:YHORT Horticultural Science Programme (admitted after 2000 and before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Crop Science
Keywords:ekologisk frukt, fruktbranschen, marknad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8915
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8915
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant physiology - Growth and development
Language:Swedish
Deposited On:17 Nov 2017 10:16
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 10:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics