Home About Browse Search
Svenska


Ahnström, Ellinor, 2005. Sveriges handelsvägar för tomat och äpple. SLU, Dept. of Crop Science, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Crop Science

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The market of fruit and vegetables develops continuously to become tougher and more complex.
The fast development makes it difficult to keep up with all the changes. This is the case for
apples and tomatoes. The purpose of this work is to explain what the trade routes are like for
Swedish imports as well as the Swedish production of tomatoes and apples, both in the present
and the past times. There is also an ambition to create comprehension of the trade routes.
In the search of data for the work a period of collection, processing of statistic information and
literature studies was initiated. This led to an explanation of why the trade routes are the way
they are. Hence the qualitative study was started. Interviews were made with first and second
level wholesalers, retailers and producer organisations. In order to create a picture as
comprehensive as possible, interviews were chosen with the main actors on the market.
The first level wholesalers are the ones that distribute the imports to the retailers. Since all the
interviewed first level wholesalers are big on the Swedish market, they have a great impact on the
trade in Sweden. It appeared that the distribution of their products differed from each other.
Distribution to the grocery stores through terminals and imports directly of tomatoes and apples
to the retailers are some examples.
What is it that makes some companies successful on the Swedish market, in getting their
products sold, and others not? One of the interviewees said that an actor on the market saying,
"success depends on presenting Swedish products" would not be the successful. Instead, the one
who says, "I have good products" will survive on the market. One part of this paper explains the
work of strengthening the competitiveness of Swedish products and the influence of different
actors on the Swedish trade. In order to reach this, the producer organisations in Sweden are
working in cooperation and, among other things, work is done to bring together the Swedish
supply and compete with the imports.
In interviews with the first level wholesalers and the retailers it appears that they reason in
different ways when they consider what is most important to their purchase. Both value quality
high, while the demand is more important to the first level wholesalers than it is to the retailers.
In same way the retailers value the price much higher.
Statistical studies show that Swedish trade partners of tomatoes are within Europe, while the
sources of apples are also found at longer distances. Those countries that have a season that
corresponds with a period of needs of imports, can more easily establish themselves as new
supply countries on the market. The seasonal variation contributes to natural variations of the
source of imports on the Swedish market.

,

Marknaden med frukt och grönsaker utvecklas ständigt till att bli allt tuffare och allt mer
komplex. Den snabba utvecklingen gör det svårt att hänga med i alla förändringar, så är fallet för
tomat och äpple. Arbetet syftar till att förklara vilka handelsvägarna är för Sveriges
import/införsel samt för den svenska produktionen av tomat och äpple, både i nutid och
historiskt. En strävan finns också efter att skapa förståelse för handelsvägarna.
I sökandet efter fakta till studien inleddes en period med insamling och bearbetning av
statistik, samt litteraturstudier. Härefter söktes en förklaring till varför handelsvägarna är som de
är. Därmed påbörjades den kvalitativa fallstudien, där intervjuer gjordes med första-,
andraledsgrossister, detaljister och producentorganisationer. För att skapa en så övergripande bild
som möjligt valdes intervjuer med de större aktörerna på marknaden.
Förstaledsgrossisterna är de som fördelar importen och införseln till detaljisterna. Då alla de
intervjuade förstaledsgrossisterna är stora på marknaden har de stor påverkan i hur handeln ser ut
i Sverige. Det visade sig att de distribuerar sina produkter något olika. Exempel på
distributionsvägar är leveranser av varor till butikerna genom terminaler samt direktimport av
tomater och äpplen till detaljisterna är några exempel.
Vad är det som gör att en del lyckas på den svenska marknaden och får sälja sina produkter
medan andra inte gör det? En av de intervjuade påstod att en aktör på marknaden som säger att
”framgång ligger att presentera svenskodlat”, inte kommer att klara sej. Istället är det den som
säger att ”jag har bra produkter” som överlever på marknaden. En del i arbetet ger information
om verksamheten för att stärka den svenska produktens konkurrenskraft samt de olika aktörernas
påverkan på handeln i Sverige. För att uppnå detta samarbetar producentorganisationerna och
bland många andra insatser samlas utbudet till kunden.
Genom intervjuer med förstaledsgrossister och detaljister framkom att de resonerar på olika
sätt då de avväger vad som värderas högst som betydelse under inköpen. Båda värderar kvaliteten
högt medan efterfrågan värderas högre av förstaledsgrossisterna än av detaljisterna. Motsvarande
värderar detaljisterna priset högre.
Statistikstudier visade att Sveriges handelspartners för tomat ligger inom Europa medan
ursprunget för äpple dessutom återfinns med längre avstånd. De länder som har en säsong som
stämmer väl överres med en period då importbehovet finns, får lättare att etablera sig som nya
leverantörsländer på den svenska marknaden. Säsongsvariationer bidrar till naturliga
årsvariationer i ursprunget.

Main title:Sveriges handelsvägar för tomat och äpple
Authors:Ahnström, Ellinor
Supervisor:Ekelund Axelson, Lena
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom Hortonomprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:7
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:YHORT Horticultural Science Programme (admitted after 2000 and before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Crop Science
Keywords:handelsvägar, tomat, äpple, handelsströmmar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8917
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8917
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Trade, marketing and distribution
Language:Swedish
Deposited On:17 Nov 2017 10:26
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 10:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics