Home About Browse Search
Svenska


Carlsson, Rebecka, 2008. Vårt älskade Alnarp : en inventering av SLU Alnarps identitet, positionering och image. SLU, Dept. of People and Society, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
464kB

Abstract

By surveying conceptions of SLU Alnarp's resources and competence among its students and
personnel, this thesis has the purpose of inventing identity, positioning and image of SLU
Alnarp. The underlying idea is that the analysis of the opinions of the students and the
personnel will provide the SLU management with new ideas and general advice for an
innovative strategy for success.
Four quantitative interviews with selected representatives from different staff groups were performed. In order to obtain a differentiated view of the employee thoughts and opinions on the university, five persons were selected to be interviewed – all with different types of responsibilities. Furthermore, students were asked to fill out a questionnaire, which was sent out by e-mail. To get a representative picture, and of course to get as much response as possible, the questionnaire was sent out to all of the university's students.
The interview results and the student questionnaire results were analyzed with emphasis on
key conception notions as identity, positioning and image. For the purpose of being able to give adequate advice on an innovative future success strategy, a model of the type "Blue Ocean Strategy" was applied. This model has the advantage of being precise in the output suggestions for improvement, which are the result of its application.
To summarize, the investigation shows significant shortage in the current general picture of SLU Alnarp. It is evident that the conception of the university is not in line with the one desired by its management. This thesis gives concrete suggestions of how the misconceptions, and sometimes incongruities, can be dealt with. The conclusions that are drawn are based on the fact that survival of any university in much relies on active management of its identity. In the end, such management will strengthen the university's market position and image.

,

Denna uppsats har som syfte att inventera SLU Alnarps identitet, positionering och image.
Detta uppnås genom kartläggning och analys av personal och studenters uppfattningar om
SLU Alnarps resurser och kompetens. Den bakomliggande idén är att analysen av studenters
och personals åsikter, ska ge Alnarps ledning råd och uppslag till en innovativ
framgångsstrategi.
Fyra kvantitativa intervjuer med utvalda representanter från de olika personalgrupperna
utfördes. För att få en differentierad bild av de anställdas tankar och åsikter om universitetet,
valdes fem olika intervjupersoner – samtliga med olika anställningsfunktioner – ut. Vidare
fick studenter svara på enkätfrågor vilka skickades ut via mail. För att få en god bild av
studenternas uppfattning om Alnarp och dess utbildningar, och med förhoppning om så
många svar som möjligt, skickades enkät ut till samtliga programstuderande.
Resultaten på intervjuerna och svaren på studentenkäten analyseras med utgångspunkt i
nyckelbegrepp som identitet, positionering och image. För att kunna ge adekvata råd gällande
en i framtiden innovativ framgångsstrategi appliceras en modell av typen ”Blue Ocean
Strategy”. Denna modell har fördelen av att vara precis i de förslag till förändringar som blir
resultatet av dess tillämpning.
Sammanfattningsvis visar undersökningen synnerliga brister i den nuvarande allmänna bilden
av SLU Alnarp. Det är tydligt att bilden av universitetet inte stämmer överens med den av
ledningen önskade. Uppsatsen ger konkreta förslag till hur dessa missuppfattningar, och
ibland missförhållanden, kan åtgärdas. De slutsatser som dras bottnar i det faktum att det för
ett lärosätes överlevnad är av högsta vikt att prioritera aktivt arbete med
identitetsmanagement, som på lång sikt stärker position och image på marknaden.

Main title:Vårt älskade Alnarp
Subtitle:en inventering av SLU Alnarps identitet, positionering och image
Authors:Carlsson, Rebecka
Supervisor:Asplund, Carl-Johan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete : Affärsledarskap för den gröna sektorn/ Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi
Volume/Sequential designation:17
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:identitet, positionering, image, Blue Ocean Strategy, SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8924
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8924
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4815 ??
Social sciences, humanities and education
Language:Swedish
Deposited On:17 Nov 2017 10:49
Metadata Last Modified:17 Nov 2017 10:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics