Home About Browse Search
Svenska


Krnjic, Jela, 2004. Patotyptest av potatiscystnematoden. SLU, Dept. of Crop Science, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Crop Science

[img]
Preview
PDF
450kB

Abstract

There are two species of potato cyst nematode (PCN), the yellow, Globodera rostochiensis, and the white, Globodera pallida. Each of them can appear in different pathotypes. These are separated by testing the nematode ability to multiply on a number of potato cultivars with different resistance properties. The aim of this project was to examine the virulence of Swedish and foreign PCN populations and to compare two test methods. Biotests are today the only available tests used to study virulence. Thus, there are so far no molecular tests that have been developed for this purpose.

The investigations were carried out at Alnarp in a greenhouse at the Department of Plant Science, Division of Plant Protection and Resistance Biology, during the period May 2003 - January 2004. They comprised twelve different populations of potato cyst nematodes, nine Swedish and three foreign, tested on six potato cultivars. The used method with pots in a greenhouse seems to give somewhat more reliable results than the "closed container" method. A considerable difference in number of newly developed cysts between populations belonging to the same virulence groups appeared on all tested potato cultivars. This can be explained by a large genetic variation between populations and by the effects of population - cultivar interactions.

The results of the tests will be used by the Nematology Laboratory at Alnarp in establishing a system to be used in a large scale testing of farmers´ samples. Based on the testing results, advice may be given of the choice of potato cultivars.

,

Det finns två olika arter av potatiscystnematoden (PCN), den gula, Globodera
rostochiensis, och den vita, Globodera pallida. Var och en av dem kan vidare
differentieras i olika grupper, så kallade patotyper, vilka kan skiljas åt genom att man
testar nematodernas förmåga att föröka sig på olika potatissorter med varierande
resistensegenskaper. Idag är biotester de enda tillgängliga testerna för undersökning av
virulensen. Än så länge finns det således inga molekylära virulenstester.
Avsikten med detta arbete var att undersöka en metod för virulenstest av svenska och
utländska PCN-populationer. Test gjordes i Alnarp i ett växthus vid institutionen för
växtvetenskap, avdelningen för växtskydd och resistensbiologi, mellan maj 2003 och
januari 2004. I undersökningen ingick tolv olika PCN-populationer, nio svenska och tre
utländska, som testades på sex potatissorter. Den använda metoden med test i krukor i
växthus föreföll ge ett säkrare resultat än den s.k. ”closed container”-metoden, som den
jämfördes med. En markant skillnad mellan populationer tillhörande samma
virulensgrupp förekom i antalet nybildade cystor på alla testade sorter. Det kan förklaras
med stor genetisk variation bland PCN-populationer. Även population –
sortinteraktioner kan ha haft stort inflytande på slutresultatet.
De i mitt arbete beskrivna patotyptesterna av potatiscystnematoden ingår i ett
undersökningsprogram vid nematodlaboratoriet för utformningen av ett system för
virulensbestämning av lantbrukarprover i stor skala. Undersökningar som denna kan
utnyttjas när man ska ge råd om sortval till lantbrukarna.

Main title:Patotyptest av potatiscystnematoden
Authors:Krnjic, Jela
Supervisor:Manduric, Sanja
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2004:55
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Crop Science
Keywords:Globodera rostochiensis, Globodera pallida, potatiscystnematoder, patotyp, patotyp-test
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8964
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8964
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant diseases
Faculties > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Language:Swedish
Deposited On:20 Nov 2017 11:32
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 10:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics