Home About Browse Search
Svenska


Andresen, Tanja Charlotte Baast and Larsson, Victoria, 2007. Vad är en sinnesträdgård? : ansats till framtagande av de utmärkande egenskaperna hos fenomenet. SLU, Dept. of People and Society, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

The purpose of this paper is to find the true meaning to the Swedish word
"sinnesträdgård" as a fenonomen. This paper concentrates on the Swedish use of the
word, because the term has different definitions in other countries. Our choice was a
phenomenological method after reading literature on, and in relevance with, the subject
without finding an answer to the question. According to our six informants - a politician,
a project manager, two landscape architects and scientists, and two occupational
therapists, the concept has not yet been defined.

The results show that a "sinnesträdgård" is complex and means several things, but the
main purpose of the concept and place is to stimulate all senses. We have discussed how
to distinguish the concepts "sinnesträdgård", design garden and health garden, from each
other as they all stimulate the senses. In our results we found six common themes which
our informants described as part of a "sinnesträdgård".

These are:
1. Stimulation of senses
2. Target group
3. Frame
4. Shaping and design
5. Activity
6. Psychological effect

The informants' view of the physical place is that it should provide security,
permissibility and liberty of choice, which creates the frame for the garden. Furthermore,
it must be designed according to the target group, as the target groups have different
needs. As a minimum requirement, a "sinnesträdgård" must include areas for activities
and for recovery. The stimulation that the place gives, will lead to a higher life quality for the people using the garden.

,

Syftet med uppsatsen var att genom en fenomenologisk ansats ta fram de utmärkande
egenskaperna hos fenomenet sinnesträdgård. Metoden valdes för att vi var
intresserade av informanternas beskrivning av företeelsen. Vad och hur är av intresse
inom fenomenologin, aldrig orsak. Resultaten tolkas heller aldrig i metoden vilket vi
ansåg vara positivt då inte det var vårt motiv, däremot var informanternas uppfattning
av intresse. Våra informanter är verksamma inom politiken, forskningen, arbetsterapin
samt förvaltningskontoret i Göteborg. Resultatet visar (figur 1) att en sinnesträdgård
är en komplex plats med många betydelser men genomgående ska den stimulera alla
sinnen. Gränsen mellan en sinnesträdgård, en god designad trädgård och en
hälsoträdgård är diffus då alla stimulerar våra sinnen.
Tabellen nedanför visar informanternas syn på begreppet och platsen sinnesträdgård.
De utmärkande egenskaperna för begreppet är komplexitet. Komplext för att det kan
ha många betydelser men genomgående är att den ska stimulera alla sinnen.
Informanternas uppfattning om platsen är att den ska förmedla trygghet, kravlöshet
och valfrihet. Designen måste utformas efter målgrupp, då målgrupperna har olika
behov. Vissa egenskaper i sinnesträdgården betonas, den ska kunna användas både till
aktivitet och för återhämtning. Stimulansen platsen ger leder till en förändring hos
individen i form av exempelvis glädje och lugn.

Sinnesstimulering: en komplex plats med huvudsyfte att stimulera alla sinnen.

Målgrupp: personer som på något sätt är i behov av extra sinnesstimulans eller att väcka sinnen.

Inramning: skapas av trygghet, kravlöshet och valfrihet.

Utformning/design: designen måste anpassas till målgrupp för att kunna uppnå full effekt.

Aktivitet: stimulans vid sinnena genom aktivitet och återhämtning.

Psykologisk inverkan: beteende ändras. Man blir lugnare, gladare och sover bättre.

Main title:Vad är en sinnesträdgård?
Subtitle:ansats till framtagande av de utmärkande egenskaperna hos fenomenet
Authors:Andresen, Tanja Charlotte Baast and Larsson, Victoria
Supervisor:Stigsdotter, Ulrika
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom natur, hälsa, trädgård
Volume/Sequential designation:2007:6
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:sinnesträdgård, sinnen, platsidentitet, minnen, behavior setting, återhämtning, hälsoträdgård, trädgårdsterapi, sinnesstimulering, behandlingsverktyg, stilart, begrepp
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8987
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8987
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Faculties > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:21 Nov 2017 09:48
Metadata Last Modified:21 Nov 2017 09:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics