Home About Browse Search
Svenska


Roth, Lena, 2004. Samspel mellan amerikansk blomtrips, Frankliniella occidentalis, och kruk-gerbera, Gerbera jamesonii. SLU, Dept. of Crop Science, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Crop Science

[img]
Preview
PDF
288kB

Abstract

Gerbera jamesonii is a plant with a large amount of pollen and various flower colours and a
favourite host plant for Frankliniella occidentalis. The best growing temperature for gerbera
is approximately 20°C. Frankliniella occidentalis or the Western Flower Thrips is a small
insect that has become an important pest in greenhouse cultivation all over the world. The
high temperatures in the greenhouse are favourable for F. occidentalis. The damages from this
pest can be found in flower buds or in growing points. When thrips are piercing the cells and
sucking out their contents, the cells are filled with air, which results in silvery spots on the
infected plant parts. The leaves can be deformed as a result of the cells collapsing after the
sucking. Later necrotic spots can appear and the injured plant part fades and becomes brown.
Moreover on the leaves the insect's excreta can be seen as black spots. The damage on the
plant is not visible until the damaged plant part (flower buds and leaves) starts to open, that is
why it is important with preventive work. Continuous control of the plants is necessary in
order to be able to apply an adequate control strategy before the Thrips population gets too
large. Biological control is particularly hard to use because F. occidentalis develops very
quickly while the reproduction of the natural enemies cannot keep up. Chemical control is
also hard to use because Frankliniella occidentalis quickly can develop resistance.
Frankliniella occidentalis and gerbera have the same temperature optimum and that makes
temperature hard to use as a control mechanism for this pest. At low temperatures F.
occidentalis develops more slowly and gerbera plants become smaller and vegetative. High
temperatures up to 30ºC favours the Western Flower Thrips whereas the gerbera plant
becomes high and elongated at high temperatures. Very high humidity is harmful to gerbera
as well as to F. occidentalis. Gerbera can get fade disease and rots while thrips can get caught
in the condense-water. The access to pollen is an important roll for the time of development of
a Frankliniella population; increasing access results in a faster growth. A large amount of
buds and young leaves is an asset for the pest as well as flowering plants. Preventative work
including cleaning and control in the greenhouse with sticky traps and good hygiene is a step
towards preventing and reducing infestations. More knowledge about the biological
interaction between the host plant and the pest is needed to find new control strategies.

,

Gerbera är ett växtslag med mycket pollen och varierande blomfärger som är omtyckt av Frankliniella occidentalis. Optimal odlingstemperatur för gerbera är 20ºC. Frankliniella occidentalis eller den amerikanska blomtripsen är en liten insekt som har blivit en alltmer viktig skadegörare i växthusodling över hela världen. Ju varmare klimat man har i växthuset desto bättre trivs F. occidentalis och skadorna som den orsakar återfinns ofta i blomknoppar eller tillväxtpunkter. Eftersom trips suger ut växtsaften ur cellerna fylls dessa med luft vilket ger ett silverskimrande utseende. Bladen kan deformeras p.g.a. att cellerna kollapsar efter utsugningen. Därefter kan nekros bildas och den skadade växtdelen vissnar och blir brun. På bladen kan man se djurens exkrementer som svarta prickar. Skadorna syns inte förrän den skadade växtdelen nått sitt slutstadium (efter sträckningstillväxt och öppning av blad och blommor). Förebyggande arbete och noggrann övervakning av odlingen underlättar, så att man på ett tidigt stadium kan sätta in rätt bekämpningsmetod innan insekten har hunnit utveckla en stor population. Speciellt biologisk bekämpning är svår att använda eftersom Frankliniella occidentalis har en snabb utvecklingscykel och uppförökningen av nyttodjuren vanligtvis inte hinner med. Kemisk bekämpning är också svår att använda eftersom F. occidentalis snabbt utvecklar resistens. Frankliniella occidentalis och gerbera har samma temperaturoptimum och det är därför svårt att använda temperaturen ur bekämpningssynvinkel. Vid låga temperaturer utvecklas Frankliniella occidentalis långsammare och gerberaplantorna blir småvuxna och vegetativa Hög temperatur gynnar den amerikanska blomtripsen, medan gerberaplantorna blir storvuxna och lösa. För hög luftfuktighet skadar både gerbera och F. occidentalis. Gerbera kan drabbas av vissnesjuka och börja ruttna, medan tripsen kan fastna i kondensvattnet. Pollentillgången är en viktig faktor för hur snabbt den amerikanska blomtripsen förökar sig, ju mer pollen desto snabbare. Många knoppar och unga blad är positivt för Frankliniella occidentalis, liksom blommande plantor.
Förebyggande arbete med sanering, kontroll och framförhållning i växthuset med exempelvis klisterfällor och god hygien, är steg i rätt riktning för att kunna minska angreppen. Det behövs mer kunskap om det biologiska samspelet mellan värdväxten och skadedjuret för att hitta nya bekämpningsåtgärder.

Main title:Samspel mellan amerikansk blomtrips, Frankliniella occidentalis, och kruk-gerbera, Gerbera jamesonii
Authors:Roth, Lena
Supervisor:Nothnagl, Margit
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom trädgårdsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2004:4
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:TRING Horticultural Management (admitted before 2004) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Crop Science
Keywords:frankliniella occidentalis, amerikansk blomtrips, gerbera
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8988
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8988
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Language:Swedish
Deposited On:21 Nov 2017 09:52
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 10:59

Repository Staff Only: item control page