Home About Browse Search
Svenska


Nyström, Monica, 2006. Kastanjemalen Cameraria ohridella : livscykel och utbredning i Sverige 2006. SLU, Dept. of Crop Science, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Crop Science

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Cameraria ohridella, the chest-nut leaf miner, is a new pest in Sweden. These moths make leaf mines on chest-nut trees, preferably on Aesculus hippocastanum, which results in brown blotches on the foliage and early loss of leaves. Since the first observation in Macedonia in 1985 it has spread rapidly through Europe. The moth arrived in Sweden in 2003 when it was observed in Malmö and surrounding areas.
In this paper a literature study describes the morphology and life cycle of the chest-nut leaf miner. Further more a test with pheromone traps examining the number of generations in Sweden is shown. Traps were set out in Alnarp and Vitemölla in Skåne. In Alnarp the damage of the chest-nut leaf miner has been known since 2003 and it is established on the habitat which is shown by the large damage on the chest-nut leaves. The results shows in a diagram that three generations have developed during the summer of 2006 in the south of Sweden. Infestation of the chest-nut leaf miner is not previously known in Vitemölla. The results indicate in a diagram a lower population and a somewhat later swarming period compared to Alnarp.
Then follows a description of the host plants, the damage caused by the insect, how to diagnose the infestation and how to reduce the damage. Finally the distribution of Cameraria ohridella in Sweden 2006 is shown. The city gardeners of 18 municipalities in the south of Sweden were given information and photos of the chest-nut leaf miner and the damage they cause. They were asked to examine chest-nut trees and give information whether damages of the leaf miner were found in each respective municipality. The information was collected in a table and illustrated with a map. The results show that the chest-nut leaf miner has reached Göteborg in Bohuslän on the west coast and Öland on the east coast.
Cameraria ohridella is spreading rapidly in Sweden and a warm and dry climate promotes the development of the insect. We do not yet know the importance of the attack of the
chest-nut leaf miner on chest-nut trees in Sweden nor do we know how far north the chest-nut leaf miner can survive.

,

Cameraria ohridella, kastanjemalen, är en ny skadegörare i Sverige. Kastanjemalen
orsakar bladminor på kastanjeträd, framförallt på Aesculus hippocastanum, vilket resulterar i
att lövverket får bruna fläckar och faller av i förtid. Sedan den observerades första gången i
Makedonien 1985 har den spridit sig snabbt genom Europa. Till Sverige kom den 2003 då den
observerades i Malmö med omnejd.
I uppsatsen beskrivs i en litteraturstudie kastanjemalens morfologi och livscykel. Vidare
redovisas ett försök med feromonfällor för att undersöka antalet generationer i Sverige. Fällor
sattes upp i Alnarp och Vitemölla i Skåne. I Alnarp har angrepp av kastanjemalen varit kända
sedan 2003 och kastanjemalen är etablerad på lokalen vilket visar sig i mycket skador på
kastanjebladen. Resultaten visar i ett diagram att tre generationer har utvecklats i Alnarp
under sommaren 2006 i södra Sverige. Angrepp av kastanjemal i Vitemölla är inte kända
sedan tidigare. Resultaten visar i ett diagram en betydligt lägre population och en något senare
svärmningstid jämfört med Alnarp.
Därefter beskrivs skadebild, värdväxter, hur man diagnostiserar angreppen och hur man
kan minska skadorna. Slutligen visas hur utbredningen av angreppen gjorda av Cameraria
ohridella ser ut i Sverige hösten 2006. Parkansvariga i 18 städer i södra Sverige delgavs
information och bilder på kastanjemalen och dess skador. De ombads att undersöka
kastanjeträd och meddela om det fanns skador av kastanjemalen i respektive stad.
Informationen sammanfördes i en tabell och åskådliggjordes med en karta. Resultaten visar
att kastanjemalen nu har nått Göteborg i Bohuslän på västkusten och Öland på ostkusten.
Cameraria ohridella sprider sig snabbt i Sverige och ett varmt och torrt klimat gynnar
insektens utveckling. Ännu vet vi inte betydelsen av kastanjemalens angrepp på kastanjeträd i
Sverige eller hur långt norrut kastanjemalen kan överleva.

Main title:Kastanjemalen Cameraria ohridella
Subtitle:livscykel och utbredning i Sverige 2006
Authors:Nyström, Monica
Supervisor:Kärnestam, Elisabeth
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom trädgårdsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:11
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:TRING Horticultural Management (admitted before 2004) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Crop Science
Keywords:kastanjemal, Cameraria ohridella, hästkastanj, Aesculus hippocastanum
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8993
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8993
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of plants
Language:Swedish
Deposited On:21 Nov 2017 10:46
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 10:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics