Home About Browse Search
Svenska


Jackson, Josefin, 2017. Ur askan i Västmanland : en studie av följderna efter skogsbranden 2014. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

Denna uppsats handlar om branden i Västmanland 2014, den största
skogsbranden i Sverige sedan 1950-talet. Nästan 14 000 hektar skog
drabbades och värdefulla egendomar gick förlorade. I ett varmare klimat
väntas brandsäsongen i Sverige fördubblas till uppemot 70 dagar under de
kommande decennierna. I denna uppsats undersöker jag hur branden skapat
nya ekologiska, ekonomiska och sociala förutsättningar för de lokala aktörer
som nyttjar skogen som naturresurs i det drabbade området. Vad kan vi lära
oss från hur branden påverkade dem och hur de hanterat dessa förändrade
förutsättningar?
För att besvara frågeställningen har ett antal boende och företagare i
brandområdet intervjuats. Informanternas erfarenheter diskuteras genom att
se skogen och de aktörer som nyttjar den i ett människan-i-naturenperspektiv,
med ömsesidig återkoppling och påverkan. Uppsatsen bidrar till
en diskussion om vår förmåga att hantera förändring, och hur brand
påverkar vårt sätt att hantera och förhålla oss till hållbar social, ekologisk
och ekonomisk utveckling.

,

This bachelor thesis examines the consequences following the great forest
fire in Västmanland 2014, the largest wildfire in Sweden since the 1950’s.
Close to 14 000 hectares of forest and property was destroyed in the fire. In
a warmer climate, the Swedish fire season is expected to increase to nearly
70 days in the coming decades. In this thesis I elaborate on how the fire
created new ecological, economical and social conditions for the local actors
who use the forest as a natural resource in the burnt area. What can we learn
from how the fire affected the actors and how they handled the changing
conditions?
To answer the question, a number of habitants and entrepreneurs in the
affected area have been interviewed. The experiences of the actors are
discussed by putting them and the forest in a human-in-nature-perspective
with mutual feedback and influence. The thesis contributes to a discussion
of our ability to live with change and uncertainty, and how a wildfire affects
our way of handling and relating to sustainable social, ecological and
economical development.

Main title:Ur askan i Västmanland
Subtitle:en studie av följderna efter skogsbranden 2014
Authors:Jackson, Josefin
Supervisor:Beckman, Malin
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:branden i Västmanland, skogsbrand, socio-ekologisk resiliens, naturturism, skogsbruk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8648
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8648
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:07 Nov 2017 10:19
Metadata Last Modified:07 Nov 2017 10:19

Repository Staff Only: item control page