Home About Browse Search
Svenska


Alexandersson, Susanne, 2017. Markpackning och regenerering av markstruktur. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
546kB

Abstract

This study examines soil compaction and its effect on soil properties, how to
avoid compaction and how to regenerate damaged soil structures. One central
focus that the study deals with is what importance earthworms have in
soil compaction processes. The focus on earthworms is interesting because
they are important for the soil structure and therefore they play an important
role in soil compaction processes. Furthermore, the importance of earthworms
in soil compaction processes is yet an understudied area in agricultural
research and related applied studies. This study is based on existing
academic literature and applied studies on soil structure and soil compaction.
In addition to this, the study also presents novel information of practical
experiences which have been collected through interviews with professionals
in Sweden.

The main results show that soil compaction is an increasing problem and
that in the long term it will affect the quality of arable land, crop growth and
the environment. There is no specific factor that determines the degree of
compaction, however, there are several factors that together contribute to
different degrees of compaction. Soil compaction can be avoided and compacted
soils can be regenerated. This is an important insight as a good and
sustained soil structure leads to crop growth and relatively high yield potential.
The study also shows that earthworms positively influence soil structure
and thus contribute to alleviate the effects of soil compaction. Yet, soil compaction
also impacts negatively on earthworms and reduce the earthworm
populations. The role of earthworms in regeneration of compacted soils is
not straightforward. Overall, there is a need for knowledge about soil compaction,
how it can be avoided and how soils can be regenerate after compaction.
Since the importance of earthworms is unclear, it can be seen as
an indication that more studies that focuses on this is needed.

,

I denna studie undersöks markpackning och dess effekt på markens
egenskaper, hur man kan undvika packning samt regenerera en skadad
markstruktur. Ett särskilt fokus är att förstå och förklara vilken betydelse som
daggmasken spelar för markpackning. Ett fokus på daggmask är intressant
eftersom den är viktig för markstruktur och har därav betydelse för
markpackning. Därtill, daggmaskens betydelse i ett
markpackningssammanhang är ännu ett outvecklat område inom agrar
forskning och tillämpade studier. Denna studie baseras på existerande
akademisk litteratur och tillämpade studier om markstruktur och
markpackning. Utöver detta har det gjorts en särskild insamling av praktiska
erfarenheter som samlats in via intervjuer med rådgivningsexpert vid
Hushållningssällskapet och Jordbruksverket.

De huvudsakliga resultaten från denna studie visar att markpackning är ett
tilltagande problem och att det på sikt kommer att påverka åkermarkens
kvalité, grödtillväxt och miljön. Det finns ingen specifik faktor som
bestämmer graden av packning utan flera faktorer som tillsammans bidrar
till olika packningsgrader. Studien visar att markpackning kan undvikas och
att packad mark kan regenereras. Detta är en viktig insikt då en god och
bibehållen markstruktur leder till grödtillväxt och relativt hög
avkastningspotential. Studien visar även att daggmask påverkar
markstruktur positivt och bidrar på så sätt till att lindra effekterna av
markpackning. Markpackning påverkar daggmaskpopulationen negativt.
Daggmaskens roll i regenerering av packad mark är inte entydig.
Sammantaget finns behov av kunskap om markpackning, hur det kan
undvikas och hur mark kan återställas efter packning. Att daggmaskens
betydelse inte är entydig kan ses som en indikation på att det behövs fler
studier som fokuserar på detta.

Main title:Markpackning och regenerering av markstruktur
Authors:Alexandersson, Susanne
Supervisor:Keller, Thomas
Examiner:Lindahl, Björn
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2017:14
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:markegenskaper, markprocesser, markfysikalisk förändring, markporositet, skrymdensitet, daggmask
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8249
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8249
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Soil science and management
Soil biology
Soil fertility
Language:Swedish
Deposited On:25 Oct 2017 06:48
Metadata Last Modified:25 Oct 2017 06:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics