Home About Browse Search
Svenska


Brodin, Kristin and Westerdahl, Erik, 2008. Teknik för egen foderberedning. SLU, Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT], Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]

[img]
Preview
PDF
418kB

Abstract

There is an uncertainty in the market for grain forcing the meat/milk producers to review alternative feeds to a larger extent, in order to get control over the feed costs. This has led to that the meat/milk producers need to have a good knowledge regarding how the different feeds influences the animals and which technical equipment to use for handling. For those that produce their own feedmix, there is a need to put interest in new crops and their characteristics to be able to get the knowledge of what is required for their own production. It is beneficial to keep an open dialogue with advisors to be updated in new crops and new technology for feeding.

When mixing feed at farm level, the legislation is not very clear since it the target group is large scale mixing plants. We have brought up the most important rules and regulations from the EU parliament Council as well as the ones from the Swedish Board of Agriculture (SJV), regarding feed mixing on farm and factory level.

We have studied beans and pea at two different moisture levels, in order to evaluate how the moisture level affects the distribution of particles when milling with a plaitmill and a hammermill. The evaluation has been performed at the farms using their existing equipment where selected samples were taken. These where then sieved in order to distinguish the different fractions with respect to moisture contents and the different mills. The result from the test shows that there is a small difference between the hammer- and platemill concerning the distribution of particles.. At milling pea and beans with moisture content of aprox 18%, the milled material had a larger proportion of larger particles than dry (14% MC) pea and beans.

When rolling a mixture of small and large seeds as rapseeds, grain, peas and beans it necessarily with a 3-roller mill. First the larger seeds are being cruched and in the second part all seeds are milled. This pre-grinding of the larger seeds (peas and beans) are required in order to avoid disruptions of the raw material into the mill. It is important to clean the seeds so the straw will disrupt or block the flow to into the rollermill. Another advantage with a milling a mixture of rapeseed and grain is that you avoid a coating building up on the rollers, since the grain will absorb any oil released.

,

Dagens osäkra spannmålspriser tvingar djurproducenterna att se över möjligheter till
alternativa fodermedel i allt större utsträckning, för att ha kontroll på foderkostnaderna.
Detta medför att djurproducenten behöver ha bra kunskaper angående hur de olika
fodermedlen påverkar djuren. Vid egenproducerad råvara bör man vara intresserad av
nya grödor och dess egenskaper för att skapa sig en bra bild av vad som krävs för den
egna produktionen. Det är bra att föra en öppen dialog med rådgivare, vilka är
uppgraderade både med nya grödor, ny teknik för dagens utfodringssystem samt Norfors
nyheter.
Vid tillverkning av foder på gårdsnivå är lagtexten otydlig, eftersom den riktar sig till
stora fabriksanläggningar och i dagsläget finns det inget specifikt för gårdsnivå. Vi har
tagit upp de viktigaste reglerna och förordningarna från Europa Parlamentets
Gemensamma Råd (EG) samt Jordbruksverket, angående fodertillverkning både på
gårds- och fabriksnivå, på grund av att det finns undantag för småskalig produktion,
vilket riktar sig till dagens djurproducenter.
Vi har undersökt maningsegenskaperna i åkerbönor och ärter med två olika vattenhalter,
för att se hur vattenhalten påverkar malningsresultaten i skivkvarn och hammarkvarn.
Två test genomfördes ute på gårdar med deras befintliga utrustning där utvalda prov
genomfördes. Dessa siktades sedan för att se skillnaden i olika fraktioner mellan deras
vattenhalt och kvarnarna. Vi har även studerat samkrossning av raps och ärter i dessa två
kvarnar och en blandning av spannmål, raps och ärter för att se fördelningen på den
malda varan i de olika kvarnarna.
Resultatet på malningstesten visade att det finns en liten strukturskillnad mellan
hammarkvarn och skivkvarn vid malning av åkerbönor och ärter med de olika
vattenhalterna. Vid malning av våta ärter och åkerbönor blev den malda råvaran grövre
än vid malning av torr vara jämfört med båda kvarnarna. När man maler och krossar våt
råvara i både kvarnar och krossar, medför det en större partikelstorlek på den bearbetade
varan.
Vid samkrossning i valskross med en blandning av ärter och raps krävs en förkross av
ärterna för att undvika flödesstörning av råvarorna till krossen. Rapsens renhet är av
störst betydelse vid användning av valskross för att undvika driftstörningar i form av
stopp vid inloppet. En annan fördel med att samkrossa raps tillsammans med spannmål
är att man undviker beläggningsuppkomst på valsarna, eftersom spannmålen suger upp
frigjord olja.

Main title:Teknik för egen foderberedning
Authors:Brodin, Kristin and Westerdahl, Erik
Supervisor:Hörndahl, Torsten
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom lantmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]
Keywords:foder, malning, kvarnar, beredning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8191
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8191
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Feed processing and preservation
Language:Swedish
Deposited On:24 Oct 2017 08:57
Metadata Last Modified:24 Oct 2017 08:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics